about us

หลักสูตรของเรา

eFin School คือ -โรงเรียนสอนนักลงทุน ที่สอนโดยเริ่มต้นจากแนวคิด ในการลงทุนที่ถูกต้องทุกคนที่เรียนจบจากที่นี่แล้วประสบความสำเร็จใน การลงทุนประกอบอาชีพนักลงทุนได้อย่างยั่งยืน โดยวิธีการเรียนการสอน ทั้งแบบในห้องเรียนและเรียนแบบออนไลน์ เน้นสร้างความสนุก ควบคู่กับ ความรู้อย่างเป็นขั้นตอน มีหลักสูตรการเรียนที่เลือกเรียนได้ทุกสไตล์ การลงทุนทั้งสอนแบบฟรีๆ กับมีค่าใช้จ่าย