มุมกิจกรรม

งาน Set in the city กรุงเทพมหานคร 2015

งาน Nextology Plus เมื่อวันที่ วันที่ 29 กันยายน 2558 งานดีๆ จาก efinancethai

คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ร่วมกับ คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย บริจาคเงินรายได้จากการเปิดสอนคอร์สหุ้น

งาน ติว(อินเวส)เตอร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ ตึกไทยซัมมิท

efin school เดินสายพบสื่อ เพื่อประชาสัมพันธ์ "งานติวอินเวสเตอร์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ก.ย. 58 นี้