มุมกิจกรรม

เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับ Efin school โรงเรียนสอนนักลงทุน โดยเริ่มต้นจากแนวคิดการลงทุนที่ถูกต้อง ณ ตลาดหลักทรัพย์