ประมวลภาพในห้องเรียน ประจำเดือนตุลาคม

 

ปูพื้นฐานการใช้งาน กราฟเทคนิคเบื้องต้น
           วันที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 โดย อ. ลริตา  เติมประชุม


 

ถอดรหัส INDICATOR
          วันที่ 08 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 โดย อ. สันทัด วัฒนายน
 

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานกับ EFIN STOCKPICKUP
          วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 โดย อ. ลริตา เติมประชุม