ประมวลภาพในห้องเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน

 

ก่อนก้าวแรกสู่ตลาดหุ้น
          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

Think & Money Management
          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00 โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

การใช้งาน efin Trade Plus
          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 โดย อ.ลริตา เติมประชุม
Fund Flow
          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00 โดย อ.สันทัด วัฒนายน