คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ร่วมกับ คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย บริจาคเงินรายได้จากการเปิดสอนคอร์สหุ้น

          efin School โดยคุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ร่วมกับ คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย และกลุ่มเพื่อนนักวิเคราะห์ ได้บริจาคเงินรายได้จากการเปิดสอนคอร์สหุ้นให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวนเงิน 38,427 บาท ณ ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา