ประมวลภาพในห้องเรียน ประจำเดือนสิงหาคม

ปูพื้นฐานการใช้งาน กราฟเทคนิคเบื้องต้น
         วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00      โดย อ. ลริตา เติมประชุม

แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ
          วันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00      โดย อ. ภัทรธร ช่อวิชิต

การประเมินมูลค่าหุ้น
          วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00      โดย อ. ภัทรธร ช่อวิชิต


วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานกับ EFIN STOCKPICKUP
         วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00      โดย อ. กวินปภา ปภาวินนรกุล

ถอดรหัส INDICATOR
         วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00      โดย อ. สันทัด วัฒนายน

กลยุทธ์ Pricing Zone
         วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00      โดย อ. วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

การใช้งานเครื่องมือเชิงสถิติและตัวเลข
        วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00      โดย อ. ลริตา เติมประชุม

การใช้งาน EFIN TRADE PLUS
        วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00      โดย อ. ลริตา เติมประชุม


TREND FOLLWING Strategy
         วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00      โดย อ. วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์