ประมวลภาพในห้องเรียน ประจำเดือนกันยายน

 Swing Trading
         วันที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00      โดย อ. จิณณะ สินส่ง

ปูพื้นฐานการใช้งาน กราฟเทคนิคเบื้องต้น
       
 วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00      โดย อ. กวินปภา ปภาวินนรกุล


 

Think & Money Management
         วันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00      โดย อ. วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

Trend Follwing Strategy
         วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00      โดย อ. วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 

Fund Flow
         วันที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00      โดย อ. สันทัด วัฒนายน


การใช้งาน eFin Trade Plus
       
 วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00      โดย อ. ลริตา เติมประชุม