Hide Bolg Article

Indicator Moving Average Envelop (.ENV)
บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

 

       จริงๆแล้ว ENV หลักการเค้าจะเหมือนเส้นค่าเฉลี่ย ปกติในการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเราจะใช้ 2 เส้น เมื่อเส้นที่มีค่าน้อยตัดค่ามากขึ้นไป เป็นสัญญาณซื้อ  และค่าน้อยตัดค่ามากลงมา เป็นสัญญาณขาย 

แต่ ENA เราจะนำแท่งราคามาเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ย โดยจะใช้วิธีการ shift จากเส้นค่าเฉลี่ย โดยค่าของเส้นค่าเฉลี่ยคือ 10  แล้วเอาเส้นค่าเฉลี่ยมา shift ขยับขึ้น 0.03 % และขยับลง 0.03% ทำให้เกิดเป็น ENV ที่มี 3 เส้นนั่นเองค่ะ

การดูแนวโน้มจาก ENV จะใช้หลักการเหมือนเส้นค่าเฉลี่ยเลย คือ

เมื่อราคายืน > เส้นกลาง จะป็นแนวโน้มขาขึ้น และในทางกลับกัน

เมื่อราคายืน < เส้นกลาง จะป็นแนวโน้มขาลง

การดูจุดซื้อขายจาก ENV

ถ้าราคา > เส้นกลาง จะยังไม่ซื้อ ต้องรอให้ราคา >  เส้นบนสุด แสดงว่าเป็นสัญญาณซื้อ

ถ้าราคา < เส้นกลาง จะยังไม่ขาย ต้องรอให้ราคา <  เส้นล่างสุด แสดงว่าเป็นสัญญาณขาย

วัตถุประสงค์ ก็คือ ต้องการหน่วงสัญญาณให้มันช้าลงไปอีกโดยวิธีการเส้นคู่ขนาน จากเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเอง ^^

สามารถติดตามวิดีโอเกี่ยวกับการใช้งาน Indicator ENV เพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่