Hide Bolg Article

5 ลำดับการลงทุนให้ถูกทาง
บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

5 ลำดับการลงทุนให้ถูกทาง

               การศึกษาความรู้โดยเรียงลำดับที่ถูกต้องจะสำคัญ ต่อ ความสำเร็จในการลงทุนค่อนข้างมาก เราลองคิดถูกนะครับ ขนาดการออกกำลังยังจำเป็นต้องมีการ วอร์มร่างกาย ก่อนเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายเลยครับ
               การตัดสินใจเข้าสู่โลกการลงทุน ก็หมายความว่า คุณควรมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดีพอก่อน เพื่อให้ความผิดพลาดจากการลงทุนไม่กระทบ ต่อแผนการเงินส่วนบุคคลของตนเองมากเกินไป
               ในชีวิตจริงเมื่อ คุณได้ศึกษาความรู้ คุณจะต้องรู้สึกเหมือนกับมาเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆ เพราะ เมื่อคุณเรียนรู้ไปถึงจุดหนึ่ง บางครั้งคุณอาจจะเข้าใจว่า สิ่งที่คุณเรียนรู้มาตลอดนั้น มันสุดทางของมันแล้ว คุณจะไปต่อได้ คุณจำเป็นต้องกลับไปแก้ไขที่ พื้นฐานความรู้เดิมบางอย่าง
               คราวนี้ถ้าคุณเรียงลำดับ ความรู้ไม่ถูก คุณจะกลับไปแก้ไข สิ่งที่เป็นพื้นฐานได้อย่างไร ดังนั้นในขณะที่คุณผิดพลาด คุณอาจจะจำเป็นต้องทบทวนลำดับของสิ่งที่คุณควรรู้ด้วยนะครับว่ามันเรียงถูกต้องหรือยัง เหมือนรูปตัวอย่างที่ผมให้ดู มันคือการเรียงลำดับความรู้ของผมในปัจจุบันนะครับ

การเรียงลำดับความรู้
               1. เริ่มต้นจาก วางแผนการเงินส่วนบุคคลให้ มีเงินสำหรับเสี่ยงลงทุนระยะยาวได้ โดยไม่กระทบชีวิตในปัจจุบัน และ อนาคตเลย
               2. เริ่มต้นศึกษา การบริหารเงินหน้าตัก ให้ปลอดภัยก่อน ยังไม่ต้องไปสนใจว่าซื้อขาย อย่างไร อารมณ์ ประมาณ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ต้องแบ่งเงินไป ลงทุนอะไร ในสัดส่วนเท่าไหร่
               3. ขั้นตอนนี้จะเริ่มเยอะแล้วครับ เพราะ ข้อมูล หรือ ความรู้ ที่ใช้สำหรับแปลความหมาย คำว่า ถูกตัว ถูกเวลา ราคาเหมาะสม จะแตกต่างกันไป ตามแต่ละวิชาที่ตนเองถนัดหรือ ตนเองสนใจ คนที่เพิ่งเริ่มต้นจะ วนเวียน อยู่ในระดับนี้นานที่สุด
               4. กลยุทธ์มันจะเป็นเหมือนกับแผนการรบที่อาจจะมีวิธีที่ซับซ้อนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงบางอย่างและกับคนส่วนใหญ่อ่านทางออก
ขั้นตอนนี้จะเข้าใจยากขึ้นไปอีก ถ้าขั้นตอนที่ 3 ยังไม่เข้าใจมากพอหรือยังมีความรู้ขั้นตอนที่ 3ก็ยังไม่กว้างพอ
               5. การสร้างขั้นตอนการซื้อขาย เพื่อควบคุมคุณภาพ และ ทำให้เราสามารถทำซ้ำๆ ให้กำไรมากกว่าขาดทุนได้ในระยะยาว ป้องกันอารมณ์ ความรู้สึก ทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบสิ่งที่ทำ แล้ว ก็ลงมือแก้ไขปรับปรุง กระบวนการที่ 2-5 ใหม่อยู่เรื่อยๆ จนกว่าเราจะเจอสิ่งที่ใช่