Hide Bolg Article

6 ขั้นตอน เพิ่มประสบการณ์ลงทุน บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

              ใครที่เรียนรู้จาก ประสบการณ์ได้มากกว่า ถูกวิธีกว่า นักลงทุนคนนั้นก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นไปจากค่าเดิม หลายคน ไม่ได้ทำกระบวนการเหล่านี้ จึงทำให้เราเรียนรู้ช้า ได้ประสบการณ์น้อย ถึงแม้เราจะพยายามศึกษาประสบการณ์จากคนอื่นแล้วก็ตาม ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นประสบการณ์เราได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับ คราวนี้ผมจึงขอแนะนำ 6 กระบวนการที่จะช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์การลงทุนที่ถูกวิธีตามความคิดผมนะครับ

   1.ตั้งโจทย์
              สิ่งนี้สำคัญที่สุด ในกระบวนการเพราะ ถ้าตั้งคำถามหรือโจทย์ผิด เราจะเดินทางผิดในทันที เช่น หากเราตั้งโจทย์ว่า ทำอย่างไรถึงได้ กำไรมาก ในเวลาอันสั้น อันนี้เป็นคำถามที่ผิดได้อย่างไร เราพิจารณาอย่างไร เริ่มต้นเราลองศึกษาจากคนที่ประสบความสำเร็จก่อนเรา เค้ากลับไม่ตั้งคำถามแบบนี้ อย่างหนังสือเล่มหนึ่งที่เปรียบเทียบ ระหว่าง ปัฟเฟต กับ โซรอส ทั้งคู่ มีโจทย์คือ การควบคุมความเสี่ยงก่อน วิธีการพิจารณาอย่างที่สอง คือ การคิดถึงความเป็นจริง หรือ ความสมเหตุสมผล ถ้ามีวิธีแบบนั้นอยู่จริง คนที่พึ่งเริ่มต้นแบบเราจะหามันเจอได้ง่ายไหม แล้ว วิธีแบบนั้นถ้ามันง่าย ใครๆ ก็ทำได้ แล้วใครเป็นคนเอากำไรมาให้เราง่ายๆ ใครยอมเสียเงินให้เราง่ายๆ เป็นต้น

   2.วางกลยุทธ์

              เป็นวิธีคิดว่าเราจะแก้โจทย์ เราควรทำอะไรบ้าง มีข้อดี ข้อเสีย จุดแข็ง จุดอ่อน อะไรบ้าง เราพยายามปิดจุดอ่อนได้ แต่เราทำให้ไม่มีจุดอ่อนไม่ได้ การวางกลยุทธ์ต้องสอดคล้องกับสัจธรรม หรือ ความเป็นจริงตามธรรมชาติ เช่น ไม่มีสินทรัพย์ไหน ที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวโดยไม่ลดลง

   3.สร้างระบบ

              เป็นการสร้างขั้นตอนที่ชัดเจนในการตัดสินใจ ซื้อ ถือ ขาย สินทรัพย์แต่ละประเภทให้ชัดเจน บนกลยุทธ์ที่เราออกแบบ เพื่อควบคุมคุณภาพการลงทุน ไม่ใช่อารมณ์ สามารถวิเคราะห์ความผิดพลาดได้ว่าเป็นที่ขั้นตอนไหน สิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างระบบคือ การทำ Back testing กับข้อมูลในอดีตก่อน เพื่อทดสอบก่อนว่าวิธีการนี้ใช้ได้ผลกับตลาดในอดีต และรองรับความไม่แน่นอนได้จริง

   4.ทดสอบจริง
              เป็นการลงมือทำจริงแล้วครับในขั้นตอนนี้ ถึงแม้เราจะทำ Back Testing มาแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องใช้ได้ปัจจุบัน เราจึงต้องเรียนรู้ตอนลงมือทำจริงนี่แหละครับ

   5.ประเมินผล

              เป็นขั้นตอนที่เราจะรู้จริงๆแล้วว่า เมื่อนำกลยุทธ์ ระบบ ขั้นตอนการซื้อขาย มาใช้งานจริงแล้ว มันให้ผลลัพธ์เหมือนกับที่เราทดสอบมาหรือไม่ มีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง ถ้ายังดีก็ใช้ต่อไป

   6.ปรับปรุง

              เป็นขั้นตอนธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา เมื่อผ่านขั้นตอนการประเมินผลแล้วได้ผลลัพธ์ไม่น่าพอใจ หรือ ไม่เป็นไปตามที่ทดสอบ เราจำเป็นต้องปรับปรุง หรือ พัฒนามันให้ดีขึ้น ขั้นตอนนี้สำคัญหรือ เราต้องรู้ว่าควรจะกลับไปปรับปรุงขั้นตอนการหน้าที่ขั้นตอนไหน

              นักลงทุนจะต้องทำ 6 ขั้นตอนนี้วนไปซ้ำๆตลอดชีวิตการเป็นนักลงทุน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเอง เราจะสังเกตว่าในชีวิตจริง จะมีคนที่ทำ 6 ขั้นตอนนี้แตกต่างกันไป เป็นเหตุให้ นักลงทุนแต่ละคนมีพัฒนาการช้าเร็วไม่เท่ากันครับ

 

หลักสูตร efin School สอนโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

สัดส่วนที่พอดี Money Management
ปั้นพอร์ต ทำกำไร ด้วยหุ้น Big Cap
กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround