Hide Bolg Article

5 เกณฑ์คัดหุ้นปันผลสูงไม่ให้พลาด

บทความโดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต

 

               หุ้นปันผลเป็นหุ้นที่เหมาะกับนักลงทุนต้องการกระแสเงินสดสม่ำเสมอ แต่ความยากของการค้นหาหุ้นปันผลคือต้องเลือกหุ้นให้ถูกตัวเป็นอันดับแรก จะทำให้นักลงทุนสามารถถือได้ยาวๆ และได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอตามที่หวังไว้ จะมีขั้นตอนอย่างไรมาดูกันครับ

 

1.ธุรกิจมีกำไรต่อเนื่อง

               หุ้นที่จะปันผลได้ต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการมองวิธีทำมาหากิน (Business Model) ก่อน ถ้าลักษณะของธุรกิจที่กำไรไม่ต่อเนื่อง ให้ทำใจว่าปันผลที่ได้รับจะขึ้นๆลงๆตามผลประกอบการ เช่น ธุรกิจรับเหมาเป็นโปรเจกหมดงานก็หมดเงิน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่รับรู้รายได้เมื่อโอน ธุรกิจที่ขายสินค้าเกี่ยวข้องกับ Commodity เช่นสินค้าเกษตร ปิโตรเคมี โลหะ

 

2.ผลประกอบการสม่ำเสมอ

               การลงทุนในหุ้นปันผล เราต้องการความสม่ำเสมอเป็นหลัก สิ่งที่นักลงทุนต้องดูคือ รายได้และกำไรต้องเติบโตต่อเนื่อง และต้องมีอัตราส่วนทางการเงินสม่ำเสมอที่จะสะท้อนฝีมือในการจัดการที่ดี อัตราส่วนสำคัญที่ต้องดูคือ ROA ROE อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ ดูย้อนหลังหลายๆปีไม่ควรผันผวนมาก วิธีดูความสม่ำเสมออย่างง่ายสามารถดูจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วงที่เราสนใจไม่ควรห่างกันมาก

 

3.อุตสาหกรรมมีการเติบโต

               หุ้นที่ผลประกอบการมีแนวโน้มเป็นขาลงราคาหุ้นจะเป็นขาลงตามไปด้วย หลายครั้งที่ขาดทุนจากส่วนต่างราคามากกว่าเงินปันผลที่ได้เสียอีก ต่อเนื่องจากข้อ 2 เมื่อกำไรโต ให้มีดูที่สินทรัพย์ ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีหรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าไม่มีการลงทุนอะไร อนาคตหุ้นไม่เติบโตราคาก็จะไม่ไปไหน

               เมื่อวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วก็ต้องวิเคราะห์เชิงคุณภาพต่อเนื่อง ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการแข่งขัน อย่างง่ายสุด ให้เปิดคำอธิบายผลประกอบการที่จะอยู่ในหน้าข่าว มาพร้อมในเวลาประกาศงบการเงิน ถ้าขึ้นต้นประโยคแรกว่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแข่งขั้นที่รุนแรง และการตัดราคาของคู่แข่ง ได้ส่งผลให้ ....... ถ้าเจอประโยคประมาณนี้ให้มองไว้ก่อนเลยว่าหุ้นที่เราสนใจอยู่ในตลาดที่แข่งขันรุนแรงและในอนาคตถ้าโชคร้ายอาจเสียส่วนแบ่งการตลาดไปให้คู่แข่งก็เป็นไปได้

 

4.ต้องมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

               ในทางกฎหมายบอกว่าให้บริษัทจ่ายปันผลจากกำไร แต่ในทางปฏิบัติบริษัทอาจกู้เงินมากจ่ายก็เป็นไปได้ วิธีดูง่ายๆคือให้ไปเปิดงบกระแสเงินสด และดูบรรทัดที่เขียนว่าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ที่แสดงว่าบริษัทมีเงินจากการดำเนินงานงอกมาเท่าไร ถ้ามีค่าเป็นบวกแสดงว่ามีเงินสดจากการดำเนินงาน และถ้ามีค่าเป็นลบแสดงว่าธุรกิจเริ่มร้อนเงิน หลายบริษัทมีกำไรแต่มี เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน มีค่าเป็นลบแสดงว่ามีกำไรแต่ไม่มีเงินสดจากการดำเนินงานมีค่าเป็นลบ ถ้ามีการจ่ายปันผล ให้เดาไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้จ่ายเงินปันผลจากกิจกรรมดำเนินงานแน่นอน ระยะยาวหนี้สินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายก็ต้องเพิ่มทุนมาลดหนี้

 

5.PE ไม่แพงเกินไป

               หุ้นที่มี PE แพงๆ ถึงแม้ว่าจะได้เงินปันผล แต่เราซื้อที่ราคาแพง ถ้าผลประกอบการผิดคาดเพียงนิดเดียวราคาหุ้นก็พร้อมที่จะเทลงอย่างกับบริษัทจะเจ้ง ดังนั้นถ้าชอบหุ้นปันผลอาจเลือกหุ้นที่ PE ไม่แพงมาก เช่นไม่เกิน 20 เท่าและมีการเติบโตเล็กน้อย จะเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้เพิ่มขึ้นได้ครับ

จะเห็นว่าการลงทุนในหุ้นปันผลถ้าไม่เลือกให้ดีๆ ชีวิตการลงทุนอาจจบลงได้ดื้อๆครับ โชคดีในการลงทุนทุกท่าน

 

เรียนรู้เพิ่มเติมกับอาจารย์ภัทรธร ช่อวิชิต คุณจะไม่พลาดโอกาสคัดหุ้นเด่น ปันผลสูงแน่นอน

หลักสูตร แกะงบเจาะหุ้นร้อนด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลักสูตร การประเมินมูลค่าหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติม