Hide Bolg Article

3 เหตุผลคาดการณ์พฤติกรรมราคาหุ้น
บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

           สิ่งที่นักลงทุนจำเป็นต้องรู้เพื่อใช้ในการออกแบบวิธีการลงทุนของตนเอง คือ สมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมราคาหุ้นว่า เคลื่อนไหว สอดคล้องกับ ข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อที่นักลงทุนจะได้แสวงหาข้อมูลนั้นแล้วนำมาใช้งาน โดยผมอยากให้เราเข้าใจพื้นฐานของการนำข้อมูลมาใช้โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของข้อมูลแต่ละประเภทด้วยครับ

1.ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
          ข้อเท็จจริงมีความเสี่ยงต่ำที่สุด เช่น งบการเงินที่ออกมาแล้ว โครงการต่างๆที่บริษัททำอยู่แล้วในปัจจุบัน ซึ่งนักลงทุนควรเริ่มต้นจากตรงนี้ เวลาจะลงทุนก็ควรที่จะรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนให้มาก

2.ต่อยอด ด้วยข้อมูลที่คาดการณ์อนาคต
ข้อมูลประเภทนี้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าข้อเท็จจริง เพราะ เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น จะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ เพียงแต่เราคาดการณ์ว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นแล้ว ผลตอบแทนจะคุ้มความเสี่ยงหรือไม่ การลงทุนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องมีส่วนของการณ์คาดการณ์อนาคตผสมอยู่ด้วย เพียงแต่ เราต้องคาดการณ์มากหรือน้อย คาดการณ์สมเหตุสมผล คาดการณ์เผื่อผิดพลาดผสมไปด้วยไหม
         จุดที่น่าสนใจ คือ ข้อมูลที่คาดการณ์ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง อันนี้คือ จุดที่ราคาหุ้นหรือราคาสินทรัพย์มักจะเสียสมดลุ แล้วทำให้เกิดโอกาสในการลงทุน ซึ่งแล้วแต่ว่าราคาหุ้นหรือสินทรัพย์นั้นๆจะเสียสมดุลฝั่งไหนนะครับ

3.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ของนักลงทุนที่เข้ามาซื้อขายในแต่ละวัน
ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงสุด และ ไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลใดๆมารองรับ ซึ่งนักเก็งกำไรส่วนใหญ่จะยึดรูปแบบของพฤติกรรมราคาจากกราฟเทคนิค เพื่อช่วยในการตัดสินใจเก็งกำไร
         จุดที่น่าสนใจตรงส่วนนี้ก็เช่นกัน เมื่อ ราคาหุ้นขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและการคาดการณ์ โอกาสสำหรับนักลงทุนจะเกิดขึ้นเช่นกัน

         ดังนั้นจะเห็นว่า นักลงทุนที่สามารถมององค์ประกอบของข้อมูล 3 อย่างนี้อยู่เสมอจะมองเห็นผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยง รวมถึง สามารถออกแบบวิธีการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยครับ

หลักสูตรการสอนที่ efinSchool
โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
       สัดส่วนที่พอดี Money Management
       ปั้นพอร์ต ทำกำไร ด้วยหุ้น Big Cap
       กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround
       หลักสูตรอื่นๆ