Hide Bolg Article

3 เทคนิคเลือกหุ้นที่ volume เข้าผิดปกติ
บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม


          ปกติแล้วนักลงทุนสามารถคลิกดูหุ้นที่มี volume เข้าผิดปกติได้อยู่แล้วแบบ real time ผ่านหน้า F6 บนโปรแกรม efin StockPickUp

วิธีการเข้าใช้งาน
         1. เลือกหัวข้อ template (ซ้ายมือบน)
         2. เลือก (F6) @compareAvgVol5 ดังรูป
ในหน้านี้จะแสดงหุ้นที่มีความผิดปกติ 2 ส่วน แต่เราจะสนใจเฉพาะส่วนบนนะคะ


ความหมายของส่วน Compare AVG Vol5
          - AVG Vol5 คือ การดู volume เฉลี่ย 5 วัน โดยมีสูตรการคำนวนคือ นำ volume บวกกัน 5 วันแล้วหาร 5 volume ไม่รวมวันปัจจุบัน
          - Trade Vol คือ การดู Volume วันปัจจุบันวันนั้นวันเดียวแบบเรียลไทม์
          - %CMPR คือ การดู %ค่าความผิดปกติของ volume วันล่าสุดเทียบกับ volume เฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมาโดยมีสูตรการคำนวน ดังนี้ %CMPR = (Trade Vol / AVG Vol5) * 100


เทคนิคการดู Compare AVG Vol5
           เมื่อเราทราบสูตรการคำนวนแล้วจะเห็นได้ว่า ในตารางดังกล่าวแสดงหุ้นที่มีความผิดปกติ 30 ลำดับ ที่เรียงจาก %CMPR ที่มีค่า มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
           ในบางครั้งนักลงทุนอาจจะสังเกตุได้ว่า มีหุ้นที่มีความผิดปกติเยอะๆแต่ทำไมไม่มาติดใน 30 ลำดับใน F6 บนโปรแกรม efin StockPickUp เนื่องจากทาง efinancethai ได้มีการกำหนดค่าสภาพคล่องไว้ว่าหุ้นที่จะมาติด 30 ลำดับได้ต้องมีมูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา คือ 10 ล้านบาท
            หากนักลงทุนต้องการให้แสดงหุ้นที่ตัวเล็กลงอาจจะเปลี่ยนจาก 10 ล้าน เป็น 5 ล้าน หรือ 3 ล้าน ได้ในช่อง Filter: AvgVal5(M฿) >= 10.00 แต่ไม่ควรใส่เป็น 0 เพราะเราจะได้หุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องเลย
            หุ้น 30 ลำดับที่ปรากฏเป็นหุ้นที่มี volume เข้าผิดปกติจริง แต่ถ้า volume เข้านั้นเป็น volume ที่เข้ามาเทขายกัน หุ้นตัวนั้นก็มีความสนใจน้อยกว่าหุ้นที่นักลงทุนเห่กันเข้ามารุมซื้อ เราจึงมี 3 เงื่อนไขง่ายๆเพื่อเป็นเกณฑ์ในการเลือกหุ้นในหน้านี้ค่ะ


3 เทคนิคเกณฑ์เลือกหุ้นที่มี Volume เข้าผิดปกติ
            1. เลือกหุ้น Chg+ หรือเลือกหุ้นเขียว เพราะเราเชื่อว่าหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกจะมีสัญญาณดีกว่าหุ้น ที่เปลี่ยนแปลงในทาง ลบ
            2. หุ้นตัวดังกล่าวต้องมี %CMPR 300 ขึ้นไปตอนประมาณ 11.00 น. หมายความว่าเราต้องการหุ้นที่มีความผิดปกติจริงจากที่ตลาดเพิ่งเปิดแค่แปปเดียว หุ้นตัวดังกล่าวทำค่า %CMPR ได้ถึง 300 แสดงว่ามีความผิดปกติจริง เพราะหุ้นที่ติดในหน้านี้ตามสถิติถ้าค่า %CMPR ขึ้นมา 100-200 % มักจะไม่ไปต่อ
            3. หุ้นตัวนั้นต้องมี %BuyVol > %sellVol เพราะเราเชื่อว่าเป็นหุ้นที่มีคนต้องการอยู่เทียบจากการเคาะขวาที่ราคา หรือซื้อขายกันที่ราคาฝั่ง offer สามารถเช็คได้ดังรูป

** สามารถ กำหนดเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อได้เลยเพื่อง่ายต่อการดู โดยการใส่ค่า filter ดังรูป


เงื่อนไขทั้ง 3 ข้อเป็นเพียงเกณฑ์เลือกหุ้นไมใช่เกณฑ์ซื้อขาย นักลงทุนต้องนำหุ้นที่เข้าเงื่อนไขไปจับจังหวะทางด้านกราฟเทคนิคอีกครั้งค่ะ

หลักสูตรการสอนที่ efinSchool
โดย อ.ลริตา เติมประชุม

Function SCAN
หลักสูตรทั้งหมด