Hide Bolg Article

3 ขั้นตอนหาแนวรับแนวต้านด้วย PE
บทความโดย อ. ภัทรธร ช่อวิชิต

 

ในระยะยาวหุ้นมักจะเคลื่อนที่เข้าหาราคาเหมาะสมเสมอ PE ratio เป็นตัวสะท้อนที่ดีของความคาดหวังของตลาดที่มีต่อหุ้นตัวนั้นเราสามารถนำค่า PE มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อหาแนวรับแนวต้านแบบง่ายๆได้ วิธีการทำอย่างไรมาเชิญอ่านโดยพลัน

1.หา PE เหมาะสม
หุ้นแต่ละตัวจะมี PE เหมาะสมไม่เหมือนกัน หุ้นที่ตลาดมีความคาดหวังการเติบโตสูง มักจะให้ PE แพง ในขณะที่หุ้นที่ตลาดคาดหวังการเติบโตต่ำ หรือกำไรผันผวน PE เหมาะสมมักจะต่ำล

บทความนี้ยกตัวอย่างหุ้น BEAUTY เป็นกรณีศึกษาไม่ได้เป็นการชี้นำราคาแต่อย่างไร ตั้งแต่ปี 2015 บริษัทมีการเติบโตสูง สังเกตจากเส้น Trailing EPS (พิมพ์ .T_EPS ในช่องชื่อหุ้นจะมี indicator นี้ขึ้นมา )ที่แสดงถึงทิศทองของกำไรต่อหุ้นของ BEAUTY มีความชันสูงกว่าช่วงก่อน 2015 เมื่อหุ้นมีการเติบโตสูง ตลาดจึงให้ค่า PE (พิมพ์ .PE ในช่องชื่อหุ้นจะมี indicator นี้ขึ้นมา )ที่ในช่วงที่สูง โดย PE ขยับอยู่ในช่วงตั้งแต่ 36.16 – 69.12 เท่า

2.คำนวณราคาเหมาะสม
จากสมการ P = PE x EPS เราจะได้ว่าถ้าในแต่ละปีกำไรของบริษัทยังมีการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้า PE เหมาะสมยังอยู่ที่เติม จะทำให้ราคาหุ้นในกระดาน ขยับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ท่านอาจจะสังเกตอีกว่า เมื่อ PE ลดลงมาถึงระดับแนว Fibonacci ราคาหุ้นมักมีการเด้งกลับ ท่านจึงวางแผนการเข้าซื้อหุ้นที่ระดับ PE ต่างๆ เป็น สามช่วง เช่น จะซื้อที่ระดับ Fibonacci 50% 61.8% และ 78.60% ที่มี PE 52.48, 48.64 และ 43.20 ตามลำดับ ซึ่งเราสามารถคำนวณราคาซื้อได้จากสมการ P = PE x EPS ดังนี้ โดยที่ EPS 4 ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 0.437 (ดูจาก indicator .T_EPS ได้เลย)

ราคาไม้แรก ที่ระดับPE 52.42 ราคาเท่ากับ 52.48 * 0.437 = 22.915
ราคาไม้แรก ที่ระดับPE 48.64 ราคาเท่ากับ 48.64 * 0.437 = 21.239
ราคาไม้แรก ที่ระดับPE 43.2 ราคาเท่ากับ 43.2 * 0.437 = 18.863

3.วางกลยุทธ์ซื้อขายเทียบกับกราฟราคา
ท่านจะได้กลยุทธ์การซื้อขายที่ระดับราคาต่างๆกันไป แต่เพื่อความสะดวกในการวางแผนและคำนวณ สำหรับสมาชิกที่เป็น User ระดับ Platinum จะมี indicator ที่ชื่อ Expect price PE จะคำนวณราคาเหมาะสมที่ระดับ PE ต่างๆให้ในกราฟเลยทำให้ง่ายและสะดวกมากขึ้นในการใช้งาน เพียงแค่ใส่ค่า PE ที่ต้องการจะคำนวณ ราคาเหมาะสมออกมาให้

ในการวิเคราะห์ให้เราย้อนดูในอดีตว่าราคาหุ้นที่คำนวณมามีนัยยะหรือไม่ โดยดูว่าเมื่อราคาลงมาถึงแนวที่เราวางไว้มีการเด้งกลับ หรือย่อตัวซ้ำๆกันหรือไม่ ถ้าในอดีตใช่หลายๆครั้งอย่างมีนัยยะทางสถิติ อนาคตน่าจะใช้ได้เช่นกัน

หลักสูตรการสอนที่ efinSchool
โดย อ. ภัทรธร ช่อวิชิต

แกะงบเจาะหุ้นร้อนด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ
ประเมินมูลค่าหุ้น มองเป้าเป็นเห็นกำไร
Hybrid Trading System
หลักสูตรทั้งหมด