Hide Bolg Article

การใช้งาน Indicator Price Rate Of Change
บทความโดย อ.ธนสิทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข

 

 

Price Rate Of Change (.PROC) เป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นปัจจุบันเทียบกับราคาหุ้นย้อนหลังตามเวลาที่กำหนด

 

 


โดยค่าเริ่มต้นที่ใช้ในการคำนวณจะใช้ข้อมูล 12 วันย้อนหลังหรือ12แท่งราคา สำหรับระยะสั้น

และใช้ข้อมูล 25 วันย้อนหลังหรือ 25 แท่งราคา สำหรับระยะกลาง เพื่อดูแนวโน้มราคาหุ้นในปัจจุบัน

ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ มีอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อสะท้อนถึงทิศทางราคาหุ้นนั่นเอง

 

ใช้ดู Divergent


Divergent หรือความขัดแย้งของราคาหุ้น กับ Indicator เพื่อให้นักลงทุนสามารถหาสัญญาณกลับตัวของราคาหุ้นได้

คือ เมื่อ Indicator Price Rate Of Change แสดงผลหักหัวลง แต่ราคาหุ้นยังขึ้นอยู่ แสดงว่าการขึ้นของราคาหุ้นในรอบปัจจุบัน

เริ่มอ่อนแรงลงหรือราคาหุ้นขึ้นในอัตราที่ลดลง ให้นักลงทุนเฝ้าระวังราคาหุ้นตัวนั้น อาจจะเปลี่ยนทิศจากขาขึ้นเป็นขาลง

 

 

 

ประยุกต์ใช้เส้นค่าเฉลี่ย SMAV


เพื่อหาจุดออกที่คุ้มค่าสำหรับการขึ้น-ลง รอบนั้น ๆ คือหากเกิดสัญญาณ Divergent ยังไม่ต้องขายทันที

ให้เฝ้าระวังที่เส้นค่าเฉลี่ย SMAV เมื่อราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย จึงทยอยขายหุ้นออก