Hide Bolg Article

8 แนวคิดสร้างความมั่งคั่ง
บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

          8 แนวคิดที่ผมจะบอกต่อไปนี้เป็น รากฐาน หรือ เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนอยู่เสมอ การจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากในการวิธีการทำ แต่มันจะยากที่จิตใจ สำหรับใครหลายๆคนมากกว่าครับ มาดูวิธีกันครับ

1. รายได้มากกว่ารายจ่าย
          พื้นฐานสุดๆเลยครับ ทุกคนต้องหาวิธีให้ตนเองมาอยู่ในจุดนี้ก่อนให้ได้ครับ รายได้มากกว่ารายจ่ายเพื่อให้กระแสเงินสดต่อเดือนเป็นบวกให้ได้ก่อน ย้ำว่าสิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครมีรายได้มากหรือน้อย สำคัญที่ใครเหลือเงินมากกว่ากันนะครับ บางคนอยู่ต่างจังหวัดรายได้น้อย แต่ค่าครองชีพก็ต่ำกว่า ทำให้มีรายจ่ายน้อย สุดท้ายอาจจะเหลือเงินมากกว่าก็ได้ครับ เดี๋ยวนี้การหารายได้ทาง internet เปิดกว่า ใครอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถหารายได้จากทั่วประเทศได้ แต่การอยู่ต่างจังหวัดอาจทำให้ใครหลายคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า คนกรุงเทพได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า อันนี้คิดกันให้ดีครับ

2. ลดรายจ่ายที่ไม่คุ้มค่าก่อนเพิ่มรายได้
          เวลาคนจะต้องการมีเงินออมมากขึ้นบางคนอาจจะคิดถึงวิธีการหารายได้เพิ่มก่อน ซึ่งจริงๆแล้วผมอยากแนะนำให้เริ่มต้นจากการ ทบทวนเรื่องลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นก่อนนะครับ อันนี้มันส่งผลต่อนิสัย รู้จักประเมินความคุ้มค่า ความจำเป็น การใช้จ่ายเงินเสมอนะครับ ซึ่งเราจะไม่เผลอใจไปกับ สินค้าลดราคาที่ไม่จำเป็นกับชีวิต ไม่เผลอใจไปกับ การซื้อของเพื่อให้ตนเองดูดีในสายตาคนอื่น นิสัยนี้จะป้องกันปัญหาการเงินในอนาคตได้ครับ

3. สำรองเงินสดเพื่อความไม่แน่นอนของรายได้
          เนื่องจากความไม่แน่นอนในชีวิตเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าใครไม่อยากเครียดไม่อยากตกใจเวลาเผชิญปัญหาเกี่ยวกับ รายได้ในอนาคตเช่น เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ที่เคยได้ไม่ได้ หรือ รายได้ลดลง หรือ บางคนตกงาน ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ ไปสักระยะเวลาหนึ่ง อันนี้ก็แนะนำให้มีเงินสดสำรองอย่างน้อย 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพื่อความปลอดภัยครับ

4. ต่อยอดทุกอย่างจากกระแสเงินสดบวกที่แน่นอน
          ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราพร้อมสำหรับการเสี่ยงลงทุนเพื่อให้ตนเองมีความมั่งคั่งทางการเงินในอนาคตมากขึ้นอีก ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ลงทุนเกินกระแสเงินสดที่เราเก็บออมได้ แล้วมีเงินสำรอง ถ้าการเสี่ยงเกิดผิดพลาดอย่างน้อยเรายังมีเงินสดสำรอง และ รายได้ยังมากกว่ารายจ่ายอยู่ ต่อให้มีหนี้สินที่ต้องผ่อนเราก็ยังสามารถผ่อนชำระได้ ใครที่ทยอยจากขั้นตอนนี้ได้ดีกว่าคนนั้นก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าครับ ส่วนใครที่ข้ามขั้นตอนมาขั้นตอนนี้โดยไม่ผ่าน 3 ขั้นตอนแรกมาก่อน หากเกิดความผิดพลาดในการลงทุนเมื่อไหร่ชีวิตก็จะลำบากโดยทันทีครับ

5. พิจารณาว่าจะนำกระแสเงินสดบวกแน่นอนไปใช้ลดค่าใช้จ่ายอนาคต หรือ ป้องกันความเสี่ยง หรือ ลงทุนเพื่อเติบโตในอนาคต ตรงนี้ความต้องการของคนไม่เหมือนกัน ขั้นตอนนี้กำลังจะเสนอว่าเราสามารถนำกระแสเงินสดที่เป็นบวก ไปซื้อบ้านอยู่อาศัยสำหรับใครที่ยังต้องเช่าบ้านเค้าอยู่ เพื่อลดรายจ่ายตนเองในอนาคต หรือ จะซื้อที่ดินทำเกษตรพอเพียงเพื่อให้มีทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค ก็ได้ จริงๆมีแนวทางอีกพอสมควรนะครับ การลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่ได้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ ก็ได้นะครับ ยิ่งถ้าเป็น สาธารณูปโภคที่เราใช้มันประจำอยู่แล้ว ก็เหมือนกับเราได้ส่วนลดครับ เพราะ กองทุนประเภทนี้จะนำกำไร 80-90% มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้เราครับ ก็เหมือนเราได้ลดรายจ่ายลงนั้นเอง

6. นำกระแสเงินสดบวกแน่นอนไปต่อยอดจากความเสี่ยงต่ำจนสร้างกระแสเงินสดบวกแน่นอนได้
          ขั้นตอนนี้เป็นการเตือนว่า เราต้องเริ่มลงทุนจากสิ่งที่มีความเสี่ยงต่ำก่อนเสมอเพราะ เรายังไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นเราต้องจ่ายค่าประสบการณ์ก่อนค่อนข้างแน่นอน เราควรเริ่มต้นจากสิ่งที่ความเสี่ยงต่ำก่อน เช่น กองทุน ก็ได้ ยังไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถตนเองเยอะมากนัก ให้คนอื่นช่วยเราด้วยระดับหนึ่งก่อน แล้วค่อยๆศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสร้างสร้างผลตอบแทนจากความเสี่ยงต่ำได้ค่อนข้างแน่นอนแล้วค่อยๆ เตรียมต่อยอดไปขั้นต่อไป

7. นำกระแสเงินสดบวกที่แน่นอนไปต่อยอดความเสี่ยงที่สูงขึ้นจนกว่าจะสร้างกระแสเงินสด
          ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะทำให้หลายคนมีโอกาสร่ำรวย แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง หรือ โอกาสที่เงินลงทุนเราอาจจะเสียหายจนหมดได้เช่นกัน ดังนั้นเงินที่จะนำมาเสี่ยงในขั้นตอนนี้ควรเป็นผลตอบแทนที่เราสามารถสร้างได้จากการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ ถ้าเกิดความผิดพลาดเสียหาย เรายังมีเงินที่ลงทุนจากความเสี่ยงต่ำอยู่ที่สร้างผลตอบแทนให้เราได้เรื่อยๆ เราจะไม่ย้ายเงินลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำมา ลงทุนที่ความเสี่ยงสูงครับ

8. ปรับเปลี่ยนโยกย้ายสินทรัพย์ตามความเสี่ยง ผลตอบแทน และ อายุเราอยู่เสมอ
          ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือ ทุกๆการลงทุนยอมมีความเสี่ยงเสมอ และ ความเสี่ยงก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา สินทรัพย์บางอย่าง ธุรกิจบางประเภท มันก็จะมีความเสี่ยงสูงจนให้ผลตอบแทนไม่คุ้มความเสี่ยงขึ้นมาเองในอนาคต ดังนั้น การปรับเปลี่ยนโยกย้ายสินทรัพย์ตามความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องปกติ ที่ต้องทำกัน รวมถึงยิ่งถ้าเราอายุมากขึ้นเราไม่มีความจำเป็นต้องไปเสี่ยงอะไรมากแล้ว เก็บเงินไว้ในที่ความเสี่ยงต่ำดีกว่าครับ

          ทั้งหมดก็เป็น 8 ขั้นตอนที่จะช่วยให้คนที่ต้องการความมั่งคั่งสามารถสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน อาจจะไม่ได้ทำให้รวยเร็ว แต่ถ้าใครทำให้ได้ครบและเรียงลำดับตามนี้ได้ มันจะช่วยให้เรามั่งคั่งแน่นอน และไม่ต้องเครียดตลอดเส้นทางสายนี้ ผิดพลาดได้ แต่ไม่ลำบาก และยังสามารถไปได้ถึงเป้าหมายด้วยครับ

 

หลักสูตรการสอนที่ efinSchool
โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
       สัดส่วนที่พอดี Money Management       
       ปั้นพอร์ต ทำกำไร ด้วยหุ้น Big Cap       
       กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround