Hide Bolg Article

หุ้นปันผลบ่อย VS ปันผลปีละครั้ง  แบบไหนดีกว่า ???

บทความโดย อาจารย์ลริตา เติมประชุม

 

 

ถ้าพูดถึงเรื่องเงินปันผลก็เป็นอีกแรงจูงใจหนึ่ง ที่ทำให้นักลงทุนสนใจที่จะลงทุนในตลาดหุ้น ด้วยหลายปัจจัยดังนี้

      1. ผลตอบแทนที่ได้ค่อนข้างสูง

      2. สามารถซื้อหุ้นก่อน 1 วันและมีสิทธไิ์ด้รับปันผลเลย

      3. อัตราการเสียดอกเบี้ยที่น้อยกว่าฝากประจำ และในตลาดหุ้นยังจัดกลุ่มหุ้นที่มีประวัติการจ่ายปันผลสูงไวด้้วย

         คือ กลุ่ม SETHD (set high dividend)

      4. มีโอกาสได้รับปันผลหลายครั้ง

          แล้วการเลือกเงินปันผลควรเลือกหุ้นที่จ่ายปันผลบ่อยๆ ปีละ 2-4 ครั้ง หรือ จะเลือกหุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้งดี แท้ที่จริงแล้วขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่นักลงทุนต้องการจะใช้เงินปันผลนั้นมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น

          1. นักลงทุนที่ต้องการนำเงินปันผลไปใช้จ่าย ก็จะชอบเงินปันผลปีละหลายๆ ครั้งเพราะอย่างน้อยก็ได้ กระแสเงินสดที่เป็นตัวเงินให้ทราบตลอด เช่นทุกๆ ไตรมาสจะได้ปันผล จากหุ้น หรือ ทุกๆครึ่งปีจะได้ปันผล และมีแผนที่จะนำเงินปันผลไปหมุนหรือใช่จ่ายอย่างอื่นต่อ นักลงทุนกลุ่มนี้ก็จะชอบหุ้นที่จ่ายเงินปันผลบ่อยๆ


          2. นักลงทุนสาย
VI หรือนักลงทุนที่จะใช้เงินปันผลไว้เลี้ยงชีพ
เมื่อเกษียณ ส่วนมากแล้วนักลงทุนกลุ่มนี้จะค่อนข้างชอบหุ้นที่จ่ายปันผลบ่อยๆ เช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนกลุ่มนี้ต้อง อัพเดรตข้อมูลงบการเงินทุกๆไตรมาส หากงบออกก็จะประเมินความน่าจะเป็นและพยายามหาต้นทุนที่ได้เปรียบเช่น หากซื้อหุ้นที่ราคา 100 บาท ไตรมาสถัดไปจ่ายปันผล 10 บาท เท่ากับ 10% หากนักลงทุนกลุ่มนี้คิดคำนวนต้นทุนที่ได้เปรียบคือ จะเก็บหุ้นตัวดังกล่าวเพิ่ม หากราคาหุ้นต่ำกว่า 100 เมื่อคิดคำนวนแล้วจะทำให้ % เงินปันผลสูงขึ้นนั่นเอง ดังนั้นบริษัทมีการจ่ายปันผลบ่อยๆ หรือปีละ 2 ครั้งขึ้นไปก็จะถือว่าอุ่นใจได้ด้วย เพราะอย่างน้อยก็มีเงินปันผลมาทดแทน ในช่วงระหว่างที่ราคาหุ้นผันผวน

        แต่หากมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนักลงทุนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะจะทำให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นและการคำนวนกำไรต่อหุ้นหรือ EPS นั้นลดลง จึงจำเป็นต้อง follow หรืออัพเดรตเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล หรือเช็คเมื่องบออก

         
          3. นักลงทุนสายเก็งกำไร
นักลงทุนสายนี้จะชอบหุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้งเนื่องจากให้ปันผลที่เยอะกว่า แต่นักลงทุนกลุ่มนี้จะเก็งกำไรได้ไม่บ่อยนักส่วนมากแล้วจะเก็งกำไรกันในช่วงฤดูการจ่ายปันผล หรือช่วงไตรมาสแรก ถึงไตรมาสสองของทุกปี ยกตัวอย่างการดูข้อมูลประกอบในโปรแกรม efin stock pickup ในฟังก์ชัน XD Ranking

 

 

 

XD Ranking ใช้สำหรับการเลือกซื้อหุ้นที่จะใกล้ขึ้น XD แล้วมีปันผลเยอะๆ เทียบกับราคาปิดในกระดานเมื่อวาน โดยสามารถคัดกรองสภาพคล่องได้ด้วย

 

 

นักลงทุนจะเห็นประวัติการจ่ายปันผลของหุ้น KGI ที่จ่ายปันผลปีละ 1 ครั้ง

        นักเก็งกำไรเงินปันผลจะชอบฟังก์ชันนี้มากและจะเลือกหุ้นที่ %Dividend สูงๆและมีการจ่ายปันผลปีละครั้งเนื่องจากช่วงก่อนการจ่ายปันผลจะมีการไล่ราคาขึ้นไปสูง นักลงทุนบางท่านก็จะขายออกก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD ยกตัวอย่างเช่นหุ้น KGI หากซื้อ KGI ที่ราคา 4.88 ในวันที่ 2/4/62 และถือไปอีก 16 วัน ก็ได้รับปันผล ถึง 7.89 % ซึ่งถือว่าได้ปันผลสูงเมื่อเทียบกับการฝากประจำและระยะเวลาการถือครองจนได้รับปันผลก็แค่ 16 วัน และจะได้เปรียบกว่าเดิมหากเรารู้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายเมื่อไหร่แล้วได้หุ้น KGI ในราคาที่ต่ำกว่า ยกตัวอย่างในกราฟเทคนิค

 

 

 

          เราจะเห็นว่าหากเราเลือกหุ้นจาก smart ranking และเลือกหุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้ง เราก็จะสามารถรู้ระยะเวลาการถือครองหรือระยะการเก็งกำไรกับเงินปันผลได้ ยิ่งถ้าเราทราบข้อมูลก่อนและเก็บหุ้นตัวนั้น จะทำให้มีต้นทุนที่ได้เปรียบ จะถือเพื่อรอปันผล หรือขายออกก่อนปันผลยังไงก็ได้เปรียบอยู่ดี

 

        **หมายเหตุ ฟังก์ชัน XD ranking เป็นฟังก์ชันสำหรับ user platinum เท่านั้น