Hide Bolg Article

 • 3 เหตุผลคาดการณ์พฤติกรรมราคาหุ้น

  3 เหตุผลคาดการณ์พฤติกรรมราคาหุ้น
  บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 • 4 สิ่ง ที่บ่งบอกว่าคุณยังไม่พร้อมลงทุน

  4 สิ่ง ที่บ่งบอกว่าคุณยังไม่พร้อมลงทุน

  บทความโดย อ.ธนสิทธิ์  ปังสมบูรณ์สุข

 • Portfolio Management

  Portfolio Management
  บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 • Stop loss ทำยังไง ??

  Stop lossทำยังไง ??

  บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

 • Trend Following Strategy (รหัส TD03)

  Trend Following Strategy (รหัส TD03) เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็นนักเก็งกำไร

  โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   
 • กลยุทธ์ Pricing Zone (รหัส VI04)

  กลยุทธ์ Pricing Zone (รหัส VI04) เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็น Investor

  โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround

  กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround (รหัส VI05)

  หุ้น Turnaround เป็นหุ้นที่แย่มาก่อน แต่มีสัญญาณดีขึ้น เราตัดสินใจเพราะมีแนวโน้มที่สำเร็จ และสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว

  โดย อ.วชิรเมษฐ์  ธเนศสถิตพงศ์

 • กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround (รหัส VI05)

  กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround (รหัส VI05) เป็นการลงทุนหุ้น Turnaround หรือเป็นหุ้นที่แย่มาก่อน แล้วเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น (medium risk) เราตัดสินเสี่ยงลงทุน เพราะคิดว่าหุ้นแบบนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มสำเร็จ กลับมาเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะยาว

  โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   
 • การจัดการความไม่แน่นอน ในการเสี่ยง

  การจัดการความไม่แน่นอน ในการเสี่ยง

  โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 • ซื้อ-ขายหุ้นแบบมืออาชีพ กับ efin Trade Plus

  ซื้อ-ขายหุ้นแบบมืออาชีพ กับ efin Trade Plus เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้โปรแกรมซื้อ-ขายหุ้น

  โดย อ.ลริตา เติมประชุม
  และ อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 • ตั้ง stop loss แบบนี้เจ๊งแน่นอน

  ตั้ง stop loss แบบนี้เจ๊งแน่นอน 
  บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง 
   

 • ปั้นพอร์ต ทำกำไร ด้วยหุ้น Big Cap

  ปั้นพอร์ต ทำกำไร ด้วยหุ้น Big Cap เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็น Investor

  โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   
 • ปั้นพอร์ต ทำกำไร ด้วยหุ้น Big Cap (รหัส TD07)

  ปั้นพอร์ต ทำกำไร ด้วยหุ้น Big Cap (รหัส TD07)

  เริ่มต้นศึกษาและลงทุนในหุ้นจากง่ายไปยาก เสี่ยงต่ำไปเสี่ยงสูง เก็งกำไรไปสู่ลงทุน

  โดย  อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 • มูลค่าแฝงของรูปแบบ position size

  มูลค่าแฝงของรูปแบบ position size
  บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 • ลงทุนระยะยาวอย่างไรให้กำไร

  ลงทุนระยะยาวอย่างไรให้กำไร

  โดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต

 • วัฏจักรเศรษฐกิจ กับ การเลือกสินทรัพย์ลงทุน

  วัฏจักรเศรษฐกิจ กับ การเลือกสินทรัพย์ลงทุน

  บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 • สัดส่วนที่พอดี Money Management

  สัดส่วนที่พอดี Money Management (รหัส BS03) เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการใช้เงินทำงาน

  โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 • สัดส่วนที่พอดี Money Management

  สัดส่วนที่พอดี Money Management เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็น Investor

  โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   
 • เป้าหมายแท้จริงของการวางแผนการเงิน

  เป้าหมายแท้จริงของการวางแผนการเงิน
  บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 • เริ่มต้นสู่ตลาดหุ้น

  เริ่มต้นสู่ตลาดหุ้น (รหัส BS02) เหมาะสำหรับ คนที่สนใจในตลาดหุ้น สนใจการลงทุน

  โดย อ.ลริตา เติมประชุม
  และ อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล