ปูพื้นฐานสู่การเล่นหุ้น

เริ่มต้นสู่ตลาดหุ้น (รหัส BS02) เหมาะสำหรับ คนที่สนใจในตลาดหุ้น สนใจการลงทุน

โดย อ.ลริตา เติมประชุม
และ อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

สัดส่วนที่พอดี Money Management (รหัส BS03) เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการใช้เงินทำงาน

โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์