Trend Following Strategy (รหัส TD03) เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็นนักเก็งกำไร

โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
เหมาะสำหรับ
คนที่สนใจเป็นนักเก็งกำไร
สถานที่
-
วันที่เรียน
ตลอดระยะเวลา 30 วัน
ระยะเวลา
30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเรียน
ราคา
3,000 บาท
 
 

  • เรียนการใช้เครื่องป้องกัน เพื่อกำหนดสัดส่วนเงินสด และ เงินลงทุน
  • การคัดสินใจที่จะเลือกโอกาสและผลตอบแทนแบบไหนให้ประสบความสำเร็จ
  • การเข้าใจรากฐานแนวคิดที่ถูกต้อง เพื่อแก้ปริศนาการลงทุนได้
  • การออกแบบขั้นตอนการซื้อขายให้เป็นระบบ
  • เข้าใจวิธีการ ใช้เครื่องมือ วิเคราะห์หลายๆตัวพร้อมๆกันต้องทำอย่างไร
  • เรียนรู้วิธีเก็บสถิติและการแก้ไขการเทรดตนเอง เพื่อนำไปแก้ปัญหาของตนเอง เพื่อพัฒนาการเทรดต่อไป
   หลักสูตรแนะนำ
ถอดรหัส Indicator (TD01) โดย อ.สันทัด วัฒนายน
Fund Flow (รหัส TD02) โดย อ.สันทัด วัฒนายน
Swing Trading (รหัส TD04) โดย อ.จิณณะ สินส่ง
Futures Trading (รหัส TD05) โดย อ.ประกิต สิริวัฒนเกตุ
 
 

 


   คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้าคอร์สนี้
 

Fund Flow

อ.สันทัด วัฒนายน
รหัส TD02
รายละเอียดเพิ่มเติม
   คอร์สที่ควรเรียนหลังจากคอร์สนี้
 

Swing Trading

อ.จิณณะ สินส่ง
รหัส TD04
รายละเอียดเพิ่มเติม