กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround (รหัส VI05) เป็นการลงทุนหุ้น Turnaround หรือเป็นหุ้นที่แย่มาก่อน แล้วเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น (medium risk) เราตัดสินเสี่ยงลงทุน เพราะคิดว่าหุ้นแบบนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มสำเร็จ กลับมาเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะยาว

โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม