เริ่มต้นสู่ตลาดหุ้น (รหัส BS02) เหมาะสำหรับ คนที่สนใจในตลาดหุ้น สนใจการลงทุน

โดย อ.ลริตา เติมประชุม
และ อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

เหมาะสำหรับ
คนที่สนใจในตลาดหุ้น คนที่สนใจการลงทุน
สถานที่
ตึกออนไลน์แอสเซ็ท ซอยรัชดาภิเษก 28 
MRT สถานีรัชดาภิเษก ประตู 3 (โอลิมเปีย)
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง (10.00 น. - 16.00 น.)
ราคา
500 บาท
วันที่เรียน
 
 

“เริ่มต้นสู่ตลาดหุ้น”
เริ่มต้นการลงทุนหุ้นอย่างยั่งยืน ด้วย Mindset ที่ถูกต้อง
กับผู้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และซื้อขายหุ้น efin
สอนโดย อาจารย์ ลริตา เติมประชุม และ อาจารย์ กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

==============================

 

"หุ้น" หรือ "Stock" เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการที่อยู่ในตลาดหลกทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นจะมีฐานะเป็น "เจ้าของ" ซึ่งจะมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของ กิจการ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลเมื่อกิจการมีกำไร และหากกิจการมีผลการดำเนินงานที่ดี ราคาหุ้นเติบโต ก็จะสามารถทำกำไรได้จากส่วนต่างราคาได้ด้วย

 

==============================

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
• เข้าใจโครงสร้างของตลาดหุ้น
• พื้นฐานที่สำคัญของการลงทุนในตลาดหุ้น
• การเตรียมตัวที่ถูกต้องตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม ควรทำอย่างไร มีสิ่งใดที่ควร และ ไม่ควรทำ
• การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่จะช่วยให้ ก้าวแรกในตลาดหุ้นมั่นคงยิ่งขึ้นมีอะไรบ้าง
• ทำไมต้องลงทุนในตลาดหุ้น
• Workshop เริ่มลงทุนในตลาดหุ้น ด้วยโปรแกรมจำลองเสมือนจริง

 

==============================

 

ใครควรเรียนคอร์ส “เริ่มต้นสู่ตลาดหุ้น” นี้
• ผู้ที่สนใจเรื่องการลงทุน และพร้อมเริ่มการลงทุนเพื่อประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
• ผู้ที่สนใจทดลองการซื้อขายหุ้น ก่อนใช้เงินจริง เข้าใจสภาพตลาดและทดลองผลลัพธ์ของการตัดสินใจลงทุน
• ผู้ที่อยากจะนำเงินเก็บไปต่อยอดจากการลงทุน
• เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ

 

==============================

 

หัวข้อการเรียนหลักสูตร เริ่มต้นสู่ตลาดหุ้น
1. ความเป็นจริงก่อนเข้ามาสู่ตลาดหุ้น
2. คนที่สนใจหาเงินจากการลงทุนในตลาดหุ้น ควรรู้ความเป็นจริงก่อนที่จะก้าวเข้ามาในตลาดหุ้น มีอุปสรรคด้านใดบ้างที่เราต้องเจอมันแน่นอนตลอดระยะเวลาที่เป็นนักลงทุน
3. การเตรียมตัวที่ถูกต้องตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม ควรทำอย่างไร มีสิ่งใดที่ควร และ ไม่ควรทำ บ้างในตลาดหุ้น แล้วการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่จะช่วยให้ ก้าวแรกในตลาดหุ้นมั่นคงยิ่งขึ้นมีอะไรบ้าง
4. คนที่ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น มีหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบ แตกต่างกันอย่างไร เราจะก้าวเข้ามาโดยเลือกเส้นทางแบบไหนที่เหมาะสมกับเราดี เพื่อให้ก้าวไปได้เร็วขึ้นในตลาดหุ้น
5. การก้าวเข้ามาลงทุนแบบไหน เหมาะกับเรา เพื่อให้ก้าวสู่ตลาดหุ้นเร็วขึ้น
6. ทำไมต้องลงทุนในตลาดหุ้น
7. รู้จักกับโครงสร้างตลาดทางการเงิน
8. เริ่มต้นลงทุนสู่ตลาดหุ้น
9. ขั้นตอนการซื้อขายหุ้น ผ่านระบบอินเตอร์เนต
10. การวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น
11. Workshop เริ่มลงทุนในตลาดหุ้น ด้วยโปรแกรมจำลองเสมือนจริง

 

==============================

 

 

 

   หลักสูตรแนะนำ
เริ่มต้นสู่ตลาดหุ้น โดย อ.ลริตา เติมประชุม
Think & Money Management (รหัส BS03) โดย อ. วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
 

 

 
 
หากนำรถมาเองทางบริษัทฯไม่มีที่จอดรถ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายในการจอดรถแต่ละครั้ง รบกวนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน( MRT)ลงสถานีรัชดา ออกประตู 3(ทางฝั่งตึกโอลิเปีย)
 
 
 

  

 
   คอร์สที่ควรเรียนหลังจากคอร์สนี้
 

Think & Money Management

อ. วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
รหัส BS03
รายละเอียดเพิ่มเติม