เรียนเป็นนักลงทุน

แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็น Investor และ นักลงทุนที่ต้องการ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและราคาเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง

โดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต

ประเมินมูลค่าหุ้น มองเป้าเป็นเห็นกำไร เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็น Investor

โดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต