แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็น Investor และ นักลงทุนที่ต้องการ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและราคาเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง

โดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต

เหมาะสำหรับ
คนที่สนใจเป็น Investor และ นักลงทุนที่ต้องการ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและราคาเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
สถานที่
ตึกออนไลน์แอสเซ็ท ซอยรัชดาภิเษก 28 
MRT สถานีรัชดาภิเษก ประตู 3 (โอลิมเปีย)
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคา
4,000 บาท
วันที่เรียน
 
 

“แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ”
ถ้าคุณรู้งบการเงินอย่างดี คุณจะคว้าหุ้นดีไว้ในมือ
สอนโดย อาจารย์ ภัทรธร ช่อวิชิต

 

==============================


งบการเงินเหมือนภาษาธุรกิจที่บันทึกผลการดำเนินงานในอดีตและช่วยให้เห็นภาพอนาคตของบริษัทได้ แต่ปัญหาของนักลงทุนส่วนใหญ่คือ ไม่สามารถตีความได้ว่าตัวเลขในงบการเงินสื่อถึงอะไร และต้องดูตรงไหนเป็นสำคัญ

หลักสูตรแกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ จะเน้นสอนการใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยเคราะห์งบการเงินแบบให้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว โดยดูจุดสำคัญไม่กี่จุด เพื่อค้นหาและยืนยัน หุ้นเด่น พื้นฐานดี และมีการเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานงบการเงินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

==============================

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
• ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องมือในแบบ VI
• สแกนหาหุ้นเด่นที่ตลาดไม่สนใจ จากปัจจัยพื้นฐานและทิศทางราคาหุ้น
• หัวใจหลักของการวิเคราะห์งบการเงิน
• วิธีการใช้เครื่องมือเพื่อหาจุดที่ได้เปรียบ
• วิธีการหาสตอรี่หุ้นจากข่าว เพื่อดู upside ของราคาหุ้น และจังหวะเวลาที่หุ้นจะขึ้น
• เรียนรู้กรณีศึกษางบการเงินหุ้นรุ่งและหุ้นร่วง ในหลายๆอุตสาหกรรม

 

==============================

 

ใครควรเรียนคอร์ส “แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ” นี้
• เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกแนว เพราะงบการเงินสามารถบอกได้ว่า หุ้นตัวนี้ดีหรือไม่ดี
• นักลงทุนที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ทางด้านบัญชี ตัวเลข และสนุกสนานกับการอ่านงบการเงินของตัวหุ้นที่น่าสนใจ
• ผู้ที่อยากแยกแยะหุ้นดีหรือไม่ดีด้วยงบการเงิน เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์การลงทุน

 

==============================


หัวข้อการเรียนหลักสูตร แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ
1. อ่านงบการเงินไปทำไม / ภาพรวมงบการเงิน / งบแสดงฐานะการเงิน
2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน / ลักษณะธุรกิจและโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
3. การวิเคราะห์โครงสร้างหนี้สิน / การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในงบเพื่อหาสตอรี่หุ้น
4. การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
5. เจาะลึกรายได้ของกิจการ / ปัจจัยเศรษฐกิจและผลกระทบต่อรายได้
6. การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมและผลกระทบต่องบการเงิน / ผลกระทบของสภาพการแข่งขันที่มีต่อต่อผลประกอบการ
7. กลยุทธ์ธุรกิจมองให้รู้ดูให้เป็น / ปัจจัยเร่งข่าวจริงข่าวหลอกดูได้ในงบการเงิน
8. การวิเคราะห์รายจ่าย / การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด เส้นเลือดหล่อเลี้ยงกิจการ
9. ภาพรวมการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
10. การวิเคราะห์ความอยู่รอดของกิจการ
11. การวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างเงินสดของกิจการ
12. การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
13. ค้นหาปัญหาธุรกิจอย่างง่ายด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
14. ดูงบการเงินแบบรวดเร็วด้วย F-score และ G-Score
15. ปัจจัยในงบการเงินที่มีผลต่อผลตอบแทนราคาหุ้นและแนวทางประยุกต์ลงทุน
16. การอ่านงบการเงินธุรกิจ (ตัวอย่าง ธุรกิจต่างๆ)
17. สรุปหัวข้อการวิเคราะห์งบการเงินที่มีผลต่อการเข้าซื้อ ขาย

 

==============================

 

 

 

   หลักสูตรแนะนำ
การประเมินมูลค่าหุ้น DCF,SOTP (รหัส VI03) โดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต
 
หากนำรถมาเองทางบริษัทฯไม่มีที่จอดรถ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายในการจอดรถแต่ละครั้ง รบกวนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน( MRT)ลงสถานีรัชดา ออกประตู 3(ทางฝั่งตึกโอลิเปีย)
 
 
 

   คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้าคอร์สนี้
 

กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround

อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
รหัส VI05
รายละเอียดเพิ่มเติม
   คอร์สที่ควรเรียนหลังจากคอร์สนี้
 

การประเมินมูลค่าหุ้น DCF,SOTP

อ.ภัทรธร ช่อวิชิต
รหัส VI03
รายละเอียดเพิ่มเติม