ค้นฟ้าออมหุ้น DCA ด้วยงบการเงิน (รหัส VI06) 

โดย อ.ภัทรธร  ช่อวิชิต

เหมาะสำหรับ
เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกประเภท 
สถานที่
ตึกออนไลน์แอสเซ็ท ซอยรัชดาภิเษก 28 
MRT สถานีรัชดาภิเษก ประตู 3 (โอลิมเปีย)
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง (10.00 น. - 16.00 น.)
ราคา
4,000 บาท
วันที่เรียน
  
 

 

“ค้นฟ้าออมหุ้น DCA ด้วยงบการเงิน”
สะสมหุ้นดี พร้อมเติบโต สร้างพอร์ตแข็งแรง
สอนโดย อาจารย์ ภัทรธร ช่อวิชิต

 

==============================

การลงทุนในแนวทาง DCA หรือการสะสมหุ้นดี มีการเติบโตต่อเนื่อง และราคาไม่แพงเกินไป กำลังเป็นแนวทางการลงทุนที่นิยมในปัจจุบัน แต่ความยากของการลงทุนด้วยเทคนิคนี้อยู่ที่การเลือกที่จะออมให้ถูกตัวตั้งแต่แรก ซึ่งหุ้นที่ผลประกอบการไม่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในระยะยาวนักลงทุนมักจะขาดทุนมากกว่ากำไร

 

สำหรับหลักสูตรนี้ จะเป็นแนวทางการคัดกรองหุ้นที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยการสืบจากร่องรอยในงบการเงิน และการมองภาพอนาคตของธุรกิจจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพในเชิงลึก อันจะทำให้นักลงทุนสามารถเลือกหุ้นได้ถูกตัวมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการขาดทุนในระยะยาวไปได้

 

==============================

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • การคัดกรองหุ้นที่เข้าข่ายหุ้น DCA
  • ความสัมพันธ์ระหว่างผลประกอบการ และผลตอบแทนของหุ้นทั้งส่วนต่างราคาและเงินปันผล
  • ลักษณะของงบการเงินบริษัทที่สามารถเติบโตได้ในระยะยาว
  • การประเมินมูลมูลค่าหุ้นเพื่อการลงทุนธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม
  • การวิเคราะห์การเติบโตของบริษัทในเชิงคุณภาพ
  • แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
  • การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของกิจการ
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นแต่ละกลุ่ม และการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้น ที่จะต้องติดตามตลอดการลงทุน