กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround (รหัส VI05)

หุ้น Turnaround เป็นหุ้นที่แย่มาก่อน แต่มีสัญญาณดีขึ้น เราตัดสินใจเพราะมีแนวโน้มที่สำเร็จ และสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว

โดย อ.วชิรเมษฐ์  ธเนศสถิตพงศ์

เหมาะสำหรับ
เหมาะกับนักลงทุนทุกประเภท หุ้น Turnaround เป็นหุ้นที่แย่มาก่อน แต่มีสัญญาณดีขึ้น เราตัดสินใจเพราะมีแนวโน้มที่สำเร็จ และสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว
สถานที่
ตึกออนไลน์แอสเซ็ท ซอยรัชดาภิเษก 28 
MRT สถานีรัชดาภิเษก ประตู 3 (โอลิมเปีย)
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคา
7,500 บาท
วันที่เรียน
 
 

 • “กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround”
  เล็งหุ้นแย่ แก้สถานการณ์ กำลังปรับฐาน พร้อมเติบโต
  สอนโดย อาจารย์ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์


  ==============================


  Turnaround เป็นหุ้นที่แย่มาก่อน แต่มีสัญญาณดีขึ้น เราตัดสินใจเพราะมีแนวโน้มที่สำเร็จ และสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว ดังนั้นกระบวนการในการคัดเลือกหุ้นแบบนี้จึงยากกว่าหุ้นทั่วไป รวมไปถึงการประเมินมูลค่า เทคนิคการซื้อขายก็จะมากกว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Set50 เนื่องจากความเสี่ยงมากกว่า เราจึงต้องใช้เทคนิคเพื่อควบคุมความเสี่ยงมากกว่า

  หัวใจสำคัญอีกอย่างคือ การวางแผนซื้อขาย เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของราคาหุ้น ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรอราคาหุ้นให้ขึ้นจากผลประกอบการที่เราคาดการณ์ว่าจะ Turnaround ซึ่งเราจะเรียนกลยุทธ์การซื้อขายแบบบันไดแนวโน้มเป็นกลยุทธ์การจัดการพอร์ตเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน


  ==============================


  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
  • การปลูกฝังวิธีคิดที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการตัดสินใจ เมื่อเจอโอกาส และผลตอบแทน แต่ละรูปแบบในแต่ละสถานการณ์ก่อนเสมอ
  • ลงทุนในหุ้นที่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น จากแนวโน้มที่จะกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องระยะยาว
  • กระบวนการคัดสรร เทคนิคการซื้อขาย พร้อมควบคุมความเสี่ยง
  • แผนการซื้อขาย เพื่อรับมือความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น
  • แผนการเรียนกลยุทธ์ซื้อขายแบบบันไดแนวโน้ม
  • การตัดสินใจที่จะเลือกโอกาสและผลตอบแทนแบบไหนให้ประสบความสำเร็จ
  • เทคนิคการเลือกตัวหุ้นที่มีความเสี่ยงมากกว่าปกติ เพื่อผลตอบแทนที่มากกว่า
  • การประยุกต์การลงทุนทั้งพื้นฐาน เทคนิคเคิล และหลักของ Money Management เข้าด้วยกัน
  • วิธีการวางแผนการซื้อขายเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของราคาหุ้น


  ==============================


  ใครควรเรียนคอร์ส “กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround” นี้
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกประเภท
  • นักลงทุนที่ต้องการเข้าใจกระบวนการวิธีการตัดสินใจ เพื่อดูว่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับคุ้มความเสี่ยงหรือไม่
  • นักลงทุนที่อยากพัฒนาตัวเอง ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้น


  ==============================


  หัวข้อการเรียนหลักสูตร กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround
  1. วัตถุประสงค์ในการเรียน กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround
  2. การเลือกหุ้น Turnaround รวมถึงการประเมินถูกตัว ถูกเวลา ราคาเหมาะสม ด้วยตนเอง
  3. การบริหารความเสี่ยงโดยการจัดการกับความไม่แน่นอนของความผันผวนของราคาหุ้น
  4. ธรรมชาติพฤติกรรมราคาหุ้น Turnaround
  5. ขั้นตอนที่เราจะเริ่มต้นในการหาหุ้น Turnaround
  6. เงื่อนไข scan หุ้น Turnaround
  7. กระบวนการคัดกรองหุ้น
  8. วิเคราะห์ Process ที่เราใช้ซื้อ และวิธีการแก้ปัญหาเมื่อไม่เป็นอย่างที่คาดการณ์
  9. วิเคราะห์ Target ตามประเภทกำไร และราคาเหมาะสม
  10. ขั้นตอนการซื้อขาย กลยุทธ์บันไดแนวโน้ม
  11. เข้าใจเรื่อง Money Management ผลตอบแทนและความเสี่ยง
  12. Trailing แบบขั้นบันได รองรับความผันผวน
  13. Workshop การตัดสินใจเลือกหุ้นแบบ Turnaround


  ==============================

   

   

   

   

 
 
 

   คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้าคอร์สนี้
 

การประเมินมูลค่าหุ้น DCF,SOTP

อ.ภัทรธร ช่อวิชิต
รหัส VI03
รายละเอียดเพิ่มเติม
   คอร์สที่ควรเรียนหลังจากคอร์สนี้
 

แกะงบเจาะหุ้นร้อนด้วยฟังก์ชั่น...

อ.ภัทรธร ช่อวิชิต
รหัส VI02
รายละเอียดเพิ่มเติม