เรียนแบบออนไลน์

กลยุทธ์ Pricing Zone (รหัส VI04) เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็น Investor

โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ (รหัส VI02) เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็น Investor และ นักลงทุนที่ต้องการ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและราคาเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง

โดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

การประเมินมูลค่าหุ้น DCF,SOTP (รหัส VI03) เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็น Investor

โดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Trend Following Strategy (รหัส TD03) เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็นนักเก็งกำไร

โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม