เรียนแบบออนไลน์

Swing Trading  เหมาะสำหรับ คนที่สามารถถือ Order ข้ามวันได้ คนที่กำหนดเกณฑ์ซื้อขายชัดเจน

โดย อ.จิณณะ สินส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม