Swing Trading  เหมาะสำหรับ คนที่สามารถถือ Order ข้ามวันได้ คนที่กำหนดเกณฑ์ซื้อขายชัดเจน

โดย อ.จิณณะ สินส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
เหมาะสำหรับ
คนที่สามารถถือ Order ข้ามวันได้ คนที่กำหนดเกณฑ์ซื้อขายชัดเจน
สถานที่
-
วันที่เรียน
ตลอดระยะเวลา 30 วัน
ระยะเวลา
30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเรียน
ราคา
3,000 บาท
 
 

  • Swing Trader ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง
  • การวิเคราะห์ Divergence ด้วย Bollinger %B
  • การวิเคราะห์ ADX สไตน์ Swing Trader
  • การใช้ Fibo Retracement และ Fibo Projections เพื่อหาอัตราการย่อตัว และราคาเป้าหมายอย่างมืออาชีพ
  • การวิเคราะห์หุ้นด้วย Multi Timeframe
  • การประยุกต์หน้า Compare AVG VOL5 ให้เข้ากับกลุ่ม Swing Trade
  • วิธีการหาหุ้นเข้าตั้งแต่ต้นทาง (Base Line)
  • การวิเคราะห์จุด Target Price ที่หวังผลได้
   หลักสูตรแนะนำ
ถอดรหัส Indicator (TD01) โดย อ.สันทัด วัฒนายน
Fund Flow (รหัส TD02) โดย อ.สันทัด วัฒนายน
Trend Following Strategy (รหัส TD03)
   โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

Futures Trading (รหัส TD05) โดย อ.ประกิต สิริวัฒนเกตุ
 
 
 

 


   คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้าคอร์สนี้
 

Trend Following Strategy

อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
รหัส TD03
รายละเอียดเพิ่มเติม
   คอร์สที่ควรเรียนหลังจากคอร์สนี้
 

Futures Trading

อ.ประกิต สิริวัฒนเกตุ
รหัส TD05
รายละเอียดเพิ่มเติม