Fund Flow (รหัส TD02) เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้น และตลาด TFEX

โดย อ.สันทัด วัฒนายน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ
นักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้น และตลาด TFEX
สถานที่
-
วันที่เรียน
ตลอดระยะเวลา 30 วัน
ระยะเวลา
30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเรียน
ราคา
2,500 บาท
 
 

 • ติดตามการเคลื่อนย้ายเงินทุนของ Fund Flow ที่นำ “ผล” มาวิเคราะห์ “เหตุ” โดยแปลความหมายจาก Template @SetFlow (Alt+F7)
 • เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนของ Fund Flow ที่เข้ามาในตลาดทุนไทย / กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ำมัน เป็นต้น
 • เพิ่มความได้เปรียบด้านต้นทุน โดยอาศัยเครื่องมือที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ efin ทั้ง Indicator ในหมวด Fund Flow และ ฟังก์ชั่น Accumulate NVDR Ranking
 • สร้างระบบการเลือกตัวหุ้นโดยติดตามการสะสมหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ (NVDR)
 • สร้างระบบการซื้อในสัดส่วนที่พอดี (Money Management) การขายทำกำไร และการกำหนดจุด Stop loss โดยใช้ตาราง Excel ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้สอน ทำให้นักลงทุนประหยัดเวลาในการวางแผนการลงทุน
 • ประเมินความเสี่ยงในการลงทุน โดยอาศัยหลักการ Risk Reward Ratio (กำไรคุ้มความเสี่ยง) ด้วยการหาราคาเป้าหมายอย่างง่าย
 • เหมาะกับนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้น และ TFEX โดยเฉพาะ SET 50 Index Futures
 • เหมาะกับนักลงทุนที่อาจจะไม่มีเวลาติดตามราคาหุ้นระหว่างวัน
   หลักสูตรแนะนำ
ถอดรหัส Indicator (TD01) โดย อ.สันทัด วัฒนายน
Trend Following Strategy (รหัส TD03)
   โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

Swing Trading (รหัส TD04) โดย อ.จิณณะ สินส่ง
Futures Trading (รหัส TD05) โดย อ.ประกิต สิริวัฒนเกตุ
 

สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับ

 • เอกสารประกอบการสอน (Hard Copy / PDF Files)
 • Template ประกอบการสอน
 • ตาราง Excel การวางแผนการลงทุน
 • หากนำรถมาเองทางบริษัทฯไม่มีที่จอดรถ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายในการจอดรถแต่ละครั้ง รบกวนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน( MRT)ลงสถานีรัชดา ออกประตู 3(ทางฝั่งตึกโอลิเปีย 
 • *** โปรโมชั่นพิเศษ คอร์ส Fund Flow วันที่ 14 ก.ค. 59
 • สมัครวันนี้ - 30 มิ.ย. 59
 • รับส่วนลด 10%

 

 
   คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้าคอร์สนี้
 

ถอดรหัส Indicator

อ.สันทัด วัฒนายน
รหัส TD01
รายละเอียดเพิ่มเติม
   คอร์สที่ควรเรียนหลังจากคอร์สนี้
 

Trend Following Strategy

อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
รหัส TD03
รายละเอียดเพิ่มเติม