เครื่องมือ

การดู Bid Offer และ Volume การซื้อขาย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ Bid Offer และ Volume การซื้อขายบนโปรแกรม efin StockPickUp

โดย อ.ลริตา เติมประชุม และ อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล