How to build a trading system รหัส(ST02) เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็น system Trader

โดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

เหมาะสำหรับ
คนที่สนใจเป็น system Trader
สถานที่
ตึกออนไลน์แอสเซ็ท ซอยรัชดาภิเษก 28 
MRT สถานีรัชดาภิเษก ประตู 3 (โอลิมเปีย)
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคา
3,500 บาท
วันที่เรียน
 
 

“How to build system trade”
สร้างเครื่องมือซื้อ ขาย ค้นหากำไร ได้ด้วยตนเอง
สอนโดย อาจารย์ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์


หลักสูตร How to build system trade เน้นแนวความคิดและวิธีการสร้าง System Trade ในรูปแบบการซื้อ ขายด้วยตัวเอง System Trade คือ รูปแบบการลงทุนที่มีเกณฑ์ซื้อขายและขั้นตอนชัดเจน และ สามารถทำตามแผนนั้นได้อย่างเคร่งครัด สร้างผลตอบแทนให้เราได้ในระยะยาว ไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องซื้อขาย อัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ ซื้อด้วยคน แต่เป็นขั้นตอนการซื้อขายที่ชัดเจนทำซ้ำๆแล้วได้กำไรต่อเนื่องระยะยาว


หัวข้อการเรียนหลักสูตร How to build system trade
1. System trade คืออะไร
2. ขั้นตอนการทำ System trade / ทำไมต้องคิดแบบ System Trade
3. เราจะรู้ได้อย่างไรว่า system trade นั้นดี
4. ทบทวนค่า Expectancy คืออะไร
5. ค่า Expectancy 2 รูปแบบ
6. Back test ที่ดีเริ่มต้นอย่างไร
7. สถิติที่สำคัญกับการทำ Back test
8. Basic Test / Virgin Test / Noise Test / Monte carlo test คืออะไร
9. สรุปเราใช้วิธีใดบ้างเพื่อทดสอบการรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต
10. พัฒนาระบบด้วย สังเกตค่า Expectancy
11. การแก้ปัญหาเรื่อง cut loss / คำถามสำหรับการทดสอบความคิดในการแก้ปัญหาการคิดเป็นระบบ
12. เริ่มต้นทำ System trade อย่างไร
13. ทำ Back Test เองอย่างไร
14. ธรรมชาติของการซื้อขายด้วยเวลาเหมาะสม / ธรรมชาติของราคาหุ้นกับกำไรของบริษัทในตลาดหุ้นไทย
15. ระบบ System ที่ดีในอุดมคติ / สิ่งที่ควรตรวจสอบหลังใช้ System Trade

   หลักสูตรแนะนำ
Trading System Coding (รหัสST02) โดย อ.จิณณะ สินส่ง
 
หากนำรถมาเองทางบริษัทฯไม่มีที่จอดรถ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายในการจอดรถแต่ละครั้ง รบกวนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน( MRT)ลงสถานีรัชดา ออกประตู 3(ทางฝั่งตึกโอลิเปีย)
 
  

 

 
 
 

 

 
   คอร์สที่ควรเรียนก่อนหน้าคอร์สนี้
 

กลยุทธ์ Pricing Zone

อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
รหัส VI04
รายละเอียดเพิ่มเติม
   คอร์สที่ควรเรียนหลังจากคอร์สนี้
 

Trading System Coding

อ.จิณณะ สินส่ง
รหัส ST02
รายละเอียดเพิ่มเติม