มุมความรู้

การใช้งาน Indicator Linear Regression SLOP (.SLOP) บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

สูตรลับ Indicator ตอนจบ  “รู้ให้เยอะ ใช้ให้น้อย” บทความโดย อ.สันทัด วัฒนายน 

การใช้งาน Indicator Variable Index Dynamic Average (VIDYA) บความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

เลือกเป้าหมายในการลงทุน ให้มากกว่ากำไร บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์   

เจาะแก่น Valuation บทความโดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต