มุมความรู้

5 เทคนิคการค้นหาหุ้นด้วยอัตราส่วนราคาต่อยอดขาย P/S ratio

บทความโดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต

การใช้งาน Indicator Positive Volume บทความโดย อ. ลริตา เติมประชุม

สูตรลับ Indicator ตอน 2
บทความโดย อ.สันทัด วัฒนายน

เทคนิคการประเมินโมเมนตัมในแนวทะแยง ด้วย speed line บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง

ทำไม วิธีลงทุนบางประเภทยังใช้ได้ยาวนานจนถึงปัจจุบัน บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์