มุมความรู้

Zero Sum Game ไม่แพ้ก็ชนะ
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

นโยบายรัฐแบบนี้กระทบหุ้นกลุ่มไหน

บทความโดย อ.ภัทรธร ช่อวิชิต

วิธีการใช้งาน Indicator Linear Regression Forecast
โดย อ.ธนสิทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข

การวิเคราะห์ Sector กลุ่ม พลังงาน

บทความ โดย อาจารย์ จิณณะ สินส่ง 

มารู้จักค่า PMI กับการวิเคราะห์เศรษฐกิจจีน

บทความโดย อาจารย์ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์