มุมความรู้

วิธี SCAN หาหุ้นที่กำลังจะเปลี่ยนแนวโน้ม
บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

กลยุทธ์ดูหุ้นไล่ราคา
บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

การใช้งาน Indicator Alligator
บทความโดย อาจารย์กวินปภา ปภาวินนรกุล

หาจุดเปลี่ยนเทรนด้วย Speed Lines
โดยอ. จิณณะ สินส่ง

เอาตัวรอดในตลาดด้วย F-score และ G-score
บทความโดย อาจารย์ ภัทรธร ช่อวิชิต