การทดสอบความแม่นยำของ Indicator RSI บทความโดยอ.ลริตา  เติมประชุม

 

การทดสอบความแม่นยำของ Indicator RSI

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก Indicator ในหมวด simulate กันนะคะ simulate indicator เป็นการใส่สัญญาณ buy sell ลงบนกราฟเทคนิค ตาม indicator
ที่เราต้องการทดสอบ ยกตัวอย่างเช่น simulate RSI คือเมื่อเราต้องการทดสอบ RSI เราก็ใส่ simulate เข้าไปจากนั้นก็ทำการทดสอบดังขั้นตอนต่อไปนี้

คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) สีฟ้าด้านขวาของกราฟเทคนิค

เลือก Add Indicator to new Panel 

Simulate Indicators 

เลือก Simulate Relative Strength Index (SIM_RSI) ที่ต้องการดูผลการทดสอบ

เมื่อใส่ Indicator Simulate Relative Strength Index ที่อยู่ใน Group Simulate แล้วจะปรากฏสัญลักษณ์ B หรือ S ซึ่งเป็นการบอก

สัญญาณซื้อ และ สัญญาณขายทางเทคนิค

หากต้องการทดสอบความแม่นยำให้คลิกซ้ายที่ตัวย่อของ Indicator ที่ใส่เข้าไป ดังรูป จากนั้นเลือกที่ Simulate Analysis

จะปรากฏหน้าจอ Simulate Analysis เพื่อเป็นการบอกให้ทราบว่า หากซื้อขายตามสัญญาณเทคนิคของ Indicator ตัวนั้นๆ  มีโอกาสผิดพลาดกี่ครั้ง

และถูกต้องกี่ครั้ง ตามตัวอย่างดังภาพหากเราใช้  Indicator Simulate Relative Strength Index ในการซื้อขายหุ้น SET จะชนะ 8 ครั้ง แพ้ 3 เป็นต้น