ความเสี่ยงด้านรายได้รัฐบาลไทย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

 

 

จากข้อมูลปีงบประมาณปี 2562 เป็นข้อมูลของ ตุลาคม 61 ถึง กันยายน 62 มีจุดที่น่าสนใจดังนี้เกี่ยวกับรายได้ของรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยมีรายได้ประมาณ 2.56 ล้านล้านบาทต่อปี โดยรายได้มากกว่า 78% มาจากกรมสรรพากร ซึ่งที่มาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีรายจ่ายประมาณ 3.04 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนประมาณ 6.7 แสนล้านบาท ซึ่งการลงทุนบางส่วนก็ทำให้ รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายประจำบางอย่างสูงขึ้นถ้าเราจะประเมินว่า ความเสี่ยงรายได้รัฐบาลไทยอยู่ที่ตรงจุดไหน ก็ให้ดูที่ รายได้ เทียบกับ ค่าใช้จ่าย โดยไม่รวมเงินลงทุน เช่น ปัจจุบัน รายได้ ยังถือว่ามากกว่า รายจ่าย ที่ไม่รวมเงินลงทุนอยู่ ก็ถือว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

 

ความเสี่ยงด้านรายได้รัฐบาลไทย
เพียงแต่ต้องพยายามลงทุนให้มีกำไรจากการลงทุน จนสามารถนำไปใช้หนี้รัฐบาล ซึ่งมีอยู่ประมาณ 5.6 ล้านล้านบาท ประเด็นก็คือ การลงทุนใน EEC ของรัฐบาลไทยจะต้องสามารถ เก็บภาษีในส่วนของ นิติบุคคล หรือ ภาษีจุดอื่นๆ กลับมาได้มากกว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นเองครับ แต่รัฐบาลมีไม้เด็ดอยู่ตรง ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ ซึ่งการเก็บภาษีตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ EEC เท่าไหร่ แต่ถือเป็นตัวช่วยทำให้รัฐบาลสามารถมีรายได้มากพอ ไปจัดการค่าใช้จ่ายครับ