เทคนิคการประมาณรายได้และกำไรอย่างง่าย บทความโดย อ.ภัทรทร ช่อวิชิต

 

          ในการประเมินมูลค่าหุ้น การประมาณการรายได้และกำไรปีหน้าถือเป็นขั้นตอนสำคัญ ทาง EFIN มีเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างง่ายคือ Template ที่ชื่อ Analysis Stock การเข้าง่ายๆโดยการกด Alt+F4 จะขึ้นหน้าจอดังภาพ โดยเราสามารถประมาณการรายได้และกำไรได้ดังนี้

1.การประมาณการรายได้

          สูตรง่ายๆคือ รายได้ปีหน้า = รายได้ x การเติบโต ในตาราง Shot Financial ตัวเลขรายได้ให้ดูตรงช่อง Revenue และการเติบโตดูจากช่อง %YoY Revernue ความยากคือการประมาณการการเติบโต ต้องเลือกอย่างระมัดระวังไม่งั้นจะได้ตัวเลขที่สูงเกินจริง

          ตัวอย่างเป็นของหุ้น BWG จะเห็นว่าการเติบโตรายได้เติบโตจาก 0.38% 27% 12.38% ส่วนรายได้ 9 เดือนปี 58 เติบโต -15.65 จากปีที่แล้ว เรามองว่ารายได้ 9 เดือนถือเป็น 100-15.65 = 84.35% ของทั้งปี ถ้าอยากรู้ว่าทั้งปีจะโตเท่าไร ภายใต้

          สมมติฐานว่ารายได้แต่ละไตรมาศโตจากไตรมาศเดียวกันของปีที่แล้วเท่าๆกัน แสดงว่ารายได้ทั้งปีจะโตเท่ากับ 84.35/9*12 = 112.46 หรือคิดเป็นรายได้เติบโตจากปีที่แล้ว 12.46% นั่นเอง

          ดังนั้นรายได้ทั้งปีของปี 2558 จะเท่ากับ 1518.20 x (1518.20*(12.46/100)) = 1518.20 x( 1+0.1246) =1707.36 ล้านบาท

          แต่ข้อมูลการเติบโตของรายได้ ยังมีตัวแปรอีกมาก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเติบโตอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขัน กลยุทธ์ธุรกิจ นักลงทุนต้อง อ่านข่าว รายงานประจำปี รายงาน 56-1 เพื่อความมั่นใจ

2.การประมาณการกำไร

          บทความนี้จะเสนอการการประมาณการกำไรสองวิธี ด้วยเทคนิค Trailing Twelve Months (TTM) และ ประมาณการจากรายได้ดังนี้

2.1 การระมาณการกำไรด้วยเทคนิค Trailing Twelve Months (TTM)

         เทคนิค Trailing Twelve Months (TTM) เป็นการประมาณการกำไรเต็มปีอย่างง่ายๆ ถ้าดูตารางด้านขวาตรง net profit analysis งบเรามีแค่ 9 เดือนปี 2558 ยังไม่เต็มปี เราสามารถประมาณการเต็มปีได้โดยนำกำไรในไตรมาศ 4 ของปีที่แล้วมาบวก ก็จะได้กำไรเต็มปี ในสมมติฐานว่า กำไรไตรมาศที่ 4 ปี 2558 เท่ากับ ไตรมาศ 4 ปี 2557

        การคำนวณคือ นำยอดรวม 9 เดือน (Sum) 234.94 มารวมกับไตรมาศ 4 ปีที่แล้ว 70.99 จะได้กำไรทั้งปี 2558 เท่ากับ 234.94+70.99 = 305.93

        ข้อควรระวังคือถ้าไตรมาศที่เรานำมาบวกมีกำไรหรือขาดทุนพิเศษที่ไม่ได้มาประจำ การนำกำไรยอดนั้นมารวมด้วยจะทำให้กำไรที่ประมาณการผิดพลาดไปด้วย

2.2 ประมาณการจากรายได้

        สูตรอย่างง่ายที่สุดสำหรับการประมาณการกำไรคือนำ รายได้(Revenue) ประมาณการ x อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

        จากข้อที่ 1 รายได้ทั้งปีของปี 2558 จะเท่ากับ 1707.36 ล้านบาท ปัญหาอยู่ที่อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี ต้องไปดูว่าเพิ่มเรื่อยๆเพราะอะไร เป็นเหตุชั่วคราว 2-3 ปี หรือจะเพิ่มถึงจุดๆหนึ่งแล้วหยุด เราสมติให้อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 18.35% ดังนั้นกำไรสุทธิเท่ากับ 1707.35 x 18.35/100 = 313.30 

        จะเห็นว่าการประมาณการกำไรไม่ทาง Efin ได้จัดเตรียมเครื่องมือช่วยไว้ใน Template ที่ชื่อ Analysis Stock สามารถนำตัวเลขมาช่วยประมาณการรายได้และกำไรได้ไม่ยาก แต่ข้อควรระวังคือสมมติฐานของตัวแปรที่เรานำมาคำนวณมีหลักคิดและหลักฐานยืนยันเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากกำไรที่เราประมาณการจะใกล้เคียงความจริงก็ต่อเมื่อสมมติฐานเป็นจริง