เทคนิคการหาหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด 
บทความโดย อ.ภัทรทร ช่อวิชิต

          แม้ในช่วงตลาดเป็นขาลง ที่ราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง แต่ก็ยังมีหุ้นส่วนน้อยหลายตัวที่ราคาหุ้นไม่ปรับตัวลดลงหรือสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้สวนสภาวะตลาด ทาง efin stock pickup ได้เตรียม

เครื่องมือที่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดไว้ให้ สามารถนำมาใช้เป็นไอเดียในการหาหุ้นได้วิธีหนึ่งครับผม

          ในทางวิชาการเงิน จะมีสมมติฐานเรื่องความมีประสิทธิภาพของตลาด (efficient market hypothesis) หรือ EMH ถ้าตลาดมีประสิทธิภาพมากๆ แสดงให้เห็นว่าว่าการเปลี่ยนแปลง ในราคาหุ้นจะสอด

คล้องกับข่าวสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัททั้งหมดแล้ว แต่ถ้าตลาดมีประสิทธิภาพแบบอ่อนราคาหุ้นก็จะยังไม่ปรับตัวสะท้อนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในทันที ยังพอมีเวลาให้วิเคราะห์บ้าง

          ถ้าเชื่อว่าราคาหุ้นสะท้อนข่าวสารไปแล้ว ดังนั้นหุ้นที่ตลาดเป็นขาลงแต่ราคาหุ้นไม่ยอมลงสวนตลาด หรือในทางกลับกันเป็นขาขึ้นด้วย แสดงว่า “มันต้องมีอะไร” เราสามารถเข้าไปดูงบการเงินว่าพื้น

ฐานเป็นอย่างไร และมีข่าวอะไรที่เป็นปัจจัยเร่งให้กำไรเติบโตได้อีกบ้าง

          เครื่องมือที่บอกว่าหุ้นตัวไหนที่ผลตอบแทนราคาหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงสวนกระแสตลาด มีชื่อว่า Comparative Retive Strength อยู่ภายใต้เมนูชื่อ Fundamental ดังภาพ

         เมื่อเข้าเมนู Comparative Retive Strength จะได้หน้าจอดังภาพ

โดยเมนูสามารถปรับค่าเพื่อเรียกดูได้ดังนี้

         เมนูย่อย Market สามารถเลือกให้แสดงรายชื่อหุ้นเปรียบเทียบกันทั้งตลาด (SET) หรือจะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มก็ได้ แต่ส่วนผมชอบหาหุ้นเทียบกับทั้งตลาดจะเห็นทั่วๆดี สำหรับเทคนิคในการหาว่ากลุ่มไหนที่แข็งกว่าตลาดแบบไม่ต้องเดา ผมจะกด F7 เพื่อเรียกเมนูกราฟ และใส่ข้อความในช่องชื่อหุ้น ระบบจะเรียกกราฟผลตอบแทนรายกลุ่มออกมาดังภาพ

         set,$agri,$auto,$bank,$comm,$conmat,$cons,$energ,$etron,$fashion,$fin,$food,$helth,$home,$ict,$imm,$insur,$media,$mine,$paper,$person,$pkg,$prof,$steel,$tourism,$trans

         ผมจะดูว่า sector ไหนที่แข็งกว่าตลาดโดยการดูว่ากลุ่มไหนที่แข็งกว่าตลาดแล้วค่อยไล่ไปดูรายละเอียดในกลุ่มอีกที

         เมนูย่อย Sort จะเป็นการหาหุ้นที่แข็งกว่าตลาด (Outperform) คือหุ้นที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเวลาที่เรากำหนด หรืออ่อนกว่าตลาด (Underperform) คือหุ้นที่ราคาปรับตัวลดลงในช่วงเวลาที่เรากำหนด

         การใช้งานถ้าตลาดเป็นขาลงเราอยากหาหุ้นที่ราคามันไม่ยอมลงตามเพื่อนให้เลือกเมนูย่อย หุ้นที่แข็งกว่าตลาด (Outperform) จะได้หุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาเขียวขจีตามภาพ

         เมนูย่อย Period ไว้เลือกช่วงที่เราต้องการเปรียบเทียบผลตอบแทนราคาหุ้นว่าจะให้ย้อนหลังกี่เดือน มีให้เลือกตั้งแต่ 1 วัน ถึง 12 เดือน

การใช้งาน

         จากภาพผมเลือกข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน ดูว่า ในเดือนที่ผ่านมามีหุ้นที่ แข็งกว่าตลาด (Outperform) มีอะไรบ้าง ไล่เรียงกันมา หุ้นที่น่าลงทุนควรจะแข็งกว่าตลาด และพื้นฐานกำไรน่าจะเติบโตขึ้นไป

ในทิศทางเดียวกัน

          จะเห็นว่าใน  1 เดือนย้อนหลัง ดัชนี SET ปรับตัวลดลง 2.98% แต่หุ้น JTS ที่อยู่อันดับ 1 ปรับตัวสูงขึ้นถึง 61.54% ช่างแข็งแกร่งจริงๆ ตรงช่อง Net profit Chg. QoQy ลูกศรชี้ขึ้นแสดงว่ากำไรเพิ่ม

ขึ้น แข็งแกร่งในเชิงพื้นฐานด้วย แต่ถ้าไปดูตัวเลขละเอียด กำไรไตรมาศเดียวกันของปีที่แล้ว (QoQy) ขาดทุน 31.34 ล้าน ในขณะที่ ไตรมาศนี้ขาดทุน4.81 ล้านบาท ถ้าผลประกอบการเป็นขาดทุนลดลงตั้ง

จัดอยู่ในหุ้นฟื้นตัว ต้องไปทำการบ้านหนักเลยว่า ปัญหาของบริษัทนี้ในงวดที่แล้วอะไรทำให้ขาดทุน และกำไรในงวดนี้ที่เพิ่มขึ้นมาปัจจัยอะไร และสภาพการฟื้นตัวนี้ยังอยู่ได้อีกนานหรือไม่ แล้วจะเติบโตได้

อย่างยั่งยื่นได้หรือไม่

         สำหรับกรณีที่ หุ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นขาขึ้นสวนตลาด และกำไรก็ปรับตัวขึ้นด้วย แสดงว่าอาจจะเจอของดี เช่น EPG ที่ราคาหุ้นปรับตัวสวนตลาดและกำไรก็ปรับตัวขึ้น ต้องไปทำการบ้านต่อว่า กำไรขึ้น

มาจากอะไร และจะยั่งยืนหรือไม่ ราคาปัจจุบันถูกหรือแพงอย่างไร

         ในการวิเคราะห์ ผู้อ่านสามารถย้อนไปดูบทความการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเช่น

5 เคล็ดลับเจาะหุ้นด้วย ROE เพื่อดูว่าหุ้นที่เราสนใจดีหรือไม่ดีอย่างไร

เทคนิคอ่านข่าวให้เห็นราคาหุ้น เพื่อดูว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้หุ้นขึ้นได้บ้าง และราคาหุ้นจะไปที่เท่าไร

         โดยสรุป เครื่องมือ Comparative Retive Strength จะทำให้นักลงทุนสามารถคัดเลือกหุ้นที่การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสวนกระแสตลาดได้ เป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่จะหาหุ้นเด่นลงทุนต่อไป จาก

สมมติฐานที ว่าหุ้นที่ราคาไม่ยอมลง “มันต้องมีอะไร”

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านการลงทุนสามารถติดตามตารางการอบรมได้ที่ efin school