การตัดสินใจ กับ การพิจารณาวิเคราะห์ ของนักลงทุน 
บทความโดย อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

          ในนักลงทุนโดยส่วนใหญ่มักจะแสวงหาความรู้ในการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจะได้คาดการณ์ทิศทางราคาสินทรัพย์ที่เราลงทุน ซึ่งสิ่งนี้เราถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งในการเป็นนักลงทุน แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการพิจารณาวิเคราะห์ คือ การตัดสินใจ เพราะ เราต้องยอมรับว่าต่อให้เราพิจารณา หรือ วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เราก็อาจตัดสินใจไม่ถูกต้อง คำถาม คือ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะ การพิจารณาหรือการวิเคราะห์ที่ถูกต้องจะไม่นำมาซึ่งผลลัพธ์ระยะสั้นที่ถูกต้องเสมอไป ทำให้นักลงทุนมักเกิดความลังเล สงสัย ในผลลัพธ์ระยะสั้นที่อาจไม่เป็นที่พอใจ จึงมีการตัดสินใจที่ไม่ดี 

 

          แล้วแก้ปัญหาเรื่องการตัดสินใจอย่างไร คำตอบคือ ให้นักลงทุนเขียนขั้นตอนการลงทุนขึ้นมา จากความรู้ในการพิจารณา วิเคราะห์ ขึ้นเป็นขั้นตอนการลงทุนอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน และชัดเจน หลังจากนั้น ให้นักลงทุนเปลี่ยนที่ยึดมั่น ให้นักลงทุนไปยึดมั่นที่ ชั้นตอนการลงทุน โดยปล่อยวางผลลัพธ์  แล้วนักลงทุนก็ต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการตรวจสอบ ขั้นตอนการลงทุนที่สร้างขึ้นนั้นยังคงดีอยู่ ถูกต้องหรือไม่ ถึงแม้ผลลัพธ์ระยะสั้นยังไม่ถูกต้องก็ตาม ในขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ต้องฝึกการตัดสินใจ ให้ทราบอยู่สม่ำเสมอว่า ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดนั้นเกิดจาก ตัดสินใจที่ถูกต้องหรือผิดพลาด แล้วเราจะฝึกการตัดสินใจได้อย่างไรบ้าง นั้นคือ การทำบันทึการซื้อขายสินทรัพย์ ทุกครั้งและคอยพิจารณาการซื้อขายครั้งที่ผิดพลาดหรือขาดทุน ว่าเกิดจากการไม่ทำตามขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ หรือ เกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด ยิ่งเรารู้ตัวมากเท่าไร เราก็จะเริ่มตัดสินใจได้ดีขึ้นเรื่อยๆ คือ ไม่ลังเล สังสัย เมื่อเราพิจารณา หรือ วิเคราะห์ถูกต้อง

 

          จนกระทั่งสุดท้ายผลลัพธ์ในระยะยาวแสดงผลออกมา ดังนั้นเรามักจะพบเห็น นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมักจะปล่อยวางผลลัพธ์ในปัจจุบันถึงแม้คนเหล่านั้นจะขาดทุนอยู่ แต่หากเค้าปฎิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ก็แสดงว่าเค้ายังตัดสินใจถูกอยู่ สุดท้ายในระยะยาวผลลัพธ์ก็จะกลับมาถูกเองแน่นอนซึ่งหลักการนี้ไม่ได้ใช้เพียงกับเรื่องการลงทุนเท่านั้นนะครับ ใช้ได้กับการทำงาน การดำเนินชีวิตให้พบความสุขในปัจจุบันเช่นกัน เมื่อปัจจุบันเราทำสิ่งที่ถูกต้อง ทำสิ่งที่ควรทำแล้ว ถึงแม้ผลลัพธ์ระยะสั้นจะยังไม่แสดงผล แต่หากเราทำสิ่งที่ควรทำได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ยังไงผลลัพธ์ในระยะยาวถูกต้องแน่นอนครับ กราฟพอร์ตนักลงทุนที่มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง จะเหวี่ยงตัวดังรูปตัวอย่าง มีช่วงแย่มีช่วงดี แต่สุดท้าย พอร์ตจะกลับมา New High มากกว่าเดิมได้เสมอ เพียงแต่ระยะเวลาไม่แน่นอน แล้วแต่สภาวะตลาด