ระบบและวินัย การลงทุน (ตอนที่ 3) บทความโดย อ.สันทัด วัฒนายน

          จากบทความระบบและวินัย การลงทุนในตอนที่ 2 นั้น ได้ ยกตัวอย่างถึงระบบการลงทุนระยะกลาง ซึ่งเป็นระบบการลงทุนสายตามแนวโน้มโดยอาศัย “Fund Flow” เป็นหลัก วันนี้ผมขอเสนอระบบการลงทุน ในอีกรูปแบบ 1 ซึ่งเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นถึงกลางโดยอาศัย “Volume” กันบ้างนะครับ

          ระบบการลงทุนสไตล์นี้ เน้นการดูความผิดปกติของปริมาณซื้อขายเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยระบบนี้จะต้องมีการกรองหุ้นผ่าน Filter ต่างๆ อีกหลายชั้น กว่าจะซื้อขาย (ดังรูป) ไม่ใช่เมื่อเราได้หุ้นจากการสแกนมาแล้วจะเข้าซื้อโดยทันที

          การกรองตั้งแต่ขั้นที่ 1-4 จะเป็นการกวาดตาดูเร็วๆ เมื่อ หุ้นติดสแกนมีค่าความผิดปกติของ Volume ตามเกณฑ์ โดยต้องผ่านเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง (เส้นเหลือง) และ Price Pattern จะต้องอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

         

          จากนั้นเราจะต้อง หา Upside / Downside เพื่อหาค่า Risk Reward Ratio หรือ กำไรคุ้มความเสี่ยงหรือไม่ ถ้าลงทุนแล้วคุ้มความเสี่ยง ถึงจะมาดูความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุน

โดยการเข้าซื้อระบบนี้จะซื้อแบบไม่เกี่ยงราคา (ซื้อแพง เพื่อไปขายแพงกว่า) ซึ่งปกติมักจะซื้อ MP เสมอ

นักลงทุนจะเห็นว่า ระบบการเก็งกำไรแบบนี้ ไม่ได้เก็งกำไรแบบมั่วๆ เพราะเราต้องมีระบบและขั้นตอนการกรองหุ้น ซึ่งจะต้องทำทุกขั้นตอนโดยไม่ข้ามขั้นตอนไหนเลย

นักลงทุนลองนำไปประยุต์และปรับให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตัวเองดูนะครับ