การใช้งาน Indicator Advance/Decline Ratio (.ADRATIO) บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

 

Advance/Decline Ratio (.ADRATIO)

 

Advance/Decline Ratio เป็นIndicator เครื่องมือที่สามารถบ่งบอกความแข็งแกร่งของตลาดในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญเฉพาะจำนวนหุ้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่สนใจปริมาณการซื้อขาย ทำให้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ให้ความสำคัญเท่ากัน และถ้าหุ้นตัวไหนราคาไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่นำมาคำนวณ


สังเกตุได้ว่าIndicatorนี้มีลักษณะคล้ายกับAdvance/Decline Issuesโดยแตกต่างในส่วนของการคำนวณเท่านั้น
    คือ Advance/Decline Issues เป็นผลต่างของจำนวนของหุ้นเขียวกับหุ้นแดง (ลบ)
    แต่ Advance/Decline Ratio เป็นอัตราส่วนของจำนวนหุ้นเขียวต่อจำนวนหุ้นแดง (หาร)


อาศัยหลักการที่ว่า
ถ้าตลาดหุ้นดี จะมีอัตราส่วนของหุ้นเขียวต่อหุ้นแดง เพิ่มขึ้น
ถ้าตลาดหุ้นแย่ จะมีอัตราส่วนของหุ้นเขียวต่อหุ้นแดง น้อยลง

สูตรการคำนวณ
AD Ratio = Advance ÷ Decline
เมื่อ Advance คือจำนวนของหุ้นเขียว (ราคาปิดสูงกว่าวันก่อน) Chg+
และ Decline คือจำนวนของหุ้นแดง (ราคาปิดต่ำกว่าวันก่อน) Chg-
การนำจำนวนของหุ้นเขียวเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจำนวนของหุ้นแดง โดยค่าที่ได้จากการคำนวณจะมีค่ามากกว่า 0 เสมอ
หุ้นเขียว > หุ้นแดง ค่าของ AD Ratio > 1
หุ้นเขียว = หุ้นแดง ค่าของ AD Ratio = 1
หุ้นเขียว < หุ้นแดง ค่าของ AD Ratio < 1

ดังนั้น
ถ้า AD Ratio > 1 คือภาวะที่คนซื้อมากกว่าขาย Overbought
ถ้า AD Ratio < 1 คือภาวะที่คนขายมากกว่าซื้อ Oversold

หากต้องการพิจารณาทิศทาง ความแข็งแกร่งของตลาดในปัจจุบัน ให้สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของค่า AD Ratio ดังนี้
AD Ratio เคลื่อนไหวระหว่าง 0. ถึง 1คือภาวะตลาดหุ้นซบเซา ภาวะหมี bearish
AD Ratio เคลื่อนไหวมากกว่า 1.25 คือภาวะตลาดหุ้นคึกคัก ภาวะกระทิง bullish
AD Ratio เคลื่อนไหวมากกว่า 2 คือภาวะตลาดหุ้นคึกคักอย่างรุนแรง extremely bullish

 

สามารถดูการใช้งานเป็นไฟล์ว๊ดีโอได้โดย คลิกที่นี่

ตรวจสอบตารางคอร์สเรียน คลิกที่นี่