การวิเคราะห์ Sector กลุ่ม พลังงาน

บทความ โดย อาจารย์ จิณณะ สินส่ง 

 

 

 

          สำหรับการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของกลุ่มพลังงาน มีข้อที่ต้องใส่ใจหรือ Concern อย่างมาก็คือเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งจะมี Crude Oil (West Texas Oil) และ Brent Oil โดยส่วนตัวผมประเมินจาก Crude Oil เป็นหลัก ดังนั้นการราคาน้ำมันโลก เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกับกำไรขาดทุนของกลุ่มพลังงานบ้านเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

 

          ภาพแสดงเส้นทางการสำรวจและการผลิต โดยกลุ่มน้ำมันต้นน้ำ ได้แก่กลุ่มขุดน้ำมัน เช่น PTTEP กลุ่มนี้เมื่อสำรวจและขุดเจาะแล้ว ก็จะนำมาแยกก๊าซ สำหรับกลุ่มน้ำมันกลางน้ำ ก็จะเป็นพวกกลุ่มโรงกลั่น เช่น TOP, IRPC, BCP, ESSO, SPRC ส่วนกลุ่มปลายน้ำ ก็จะเป็นการเอาเชื้อเพลิง เอาวัตถุดิบ ไปใช้งานต่อ เช่นการผลิตไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจผลิตน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น โดยเนื้อหาวันนี้จะเน้นไปทางกลุ่มโรงไฟฟ้า  มี 2 ปัจจัยในการวิเคราะห์งบกลุ่มนี้คือ การวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นรายไตรมาส (Gross Margin%) และการดูการด้อยค่าสินค้าลงเหลือผ่านงบกระแสเงินสด

 

วิธีการดูอัตรากำไรขั้นต้นรายไตรมาส (Gross Margin%)  

1. ไปที่ fundamental เลือก Short Financial
2. กด Setting เลือก Gross Margin%
3. คลิกที่ปี 2561 จะแตกออกมาเป็นรายไตรมาส

 

เนื่องจากหุ้นกลุ่มนี้เป็นหุ้นวงจร หรือหุ้นวัฏจักร ดังนั้นจากรูปจะเห็นว่า Gross Margin% หรืออัตรากำไรขั้นต้นปี 2561 ของ PTT ลดลง (เกิดแท่งสีแดง ในระดับรายปี) เราถือว่าจบรอบวัฎจักรขาขึ้น ให้รอรอบต่อไป

 

 

          จากรูปด้านบน มีผลงานวิจัยจากเว็บไซต์ investbcm.com มีข้อมูลที่น่าสนใจว่า Sector พลังงานจะ Peak ที่สุด ตอนเศรษฐกิจใกล้จบรอบ (Mature Cycle peak 23%) ก่อนที่จะเข้า Recession Cycle ลงแรงๆกันอีกครั้ง

 

อีกปัจจัยการวิเคราะห์งบ ที่มีผลต่อ Sector นี้คือ  การด้อยค่าสินค้าลงเหลือผ่านงบกระแสเงินสด

 

 

 

วิธีการดูคือ

1. Stock Focus
2. เลือกงบการเงิน ใส่ชื่อหุ้นลงไป (ในที่นี้คือ PTT)
3. กดปีล่าสุดที่แสดง (ในที่นี้คือ 2018)
4. เลือกงบกระแสเงินสด

เวลาอ่านค่าให้อ่านตรงข้ามกับงบกำไรขาดทุน จากภาพ PTT ไตรมาส 4 ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) 4,294.62 ล้าน แต่ถ้าค่านี้เป็นลบ จะเป็นสัญญาณที่ดี ดังนั้น PTT จากไตรมาส 4 ที่มีการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ เป็นปัจจัยหนึ่งที่บอกถึงการ จบรอบวัฏจักร ได้เช่นกัน

 

 

จบปัจจัยหลัก ในการประเมินกลุ่มพลังงานว่าใกล้จบรอบวัฏจักร โดยดูผ่านงบการเงิน มาต่อกันที่ภาคการบริโภค ว่าการบริโภคปลายน้ำนั้น Demand/Supply เป็นอย่างไรบ้าง

 

 

 

 

          จากรูปจะเห็นว่า การผลิตไฟฟ้านั้นโตในระดับที่ลดลง สอดคล้องกับการบริโภคการใช้ไฟก็ลดลงเช่นเดียวกัน นั้นพออนุมานได้ว่าภาคการผลิตหรือเศรษฐกิจ มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวเพราะมีการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง ดังนั้นเป็นอะไรที่น่ากังวลไม่น้อยว่า นี่อาจเป็นช่วงปลายเศรษกิจ หรือจุดที่ใกล้จบรอบขาขึ้นนั้นใกล้เข้ามาแล้ว

 

***สำหรับผู้สนใจเรียนคอร์ส Hybrid Trading Systems สอนโดยอ.จิม จิณณะ สินส่ง และอ.ภัทรธร ช่อวิชิต สามารถสมัครได้ที่ คลิก

 

หลักสูตรการสอนที่ efinSchool
โดย อ.จิณณะ สินส่ง
          Workshop แกะรอยคลื่น Elliott wave 
          Hybrid Trading System
          Swing Trading
         หลักสูตรทั้งหมด