การวิเคราะห์ Sector ปิโตรเคมี

บทความ โดย อาจารย์ จิณณะ สินส่ง 

         

 

สำหรับการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของกลุ่มปิโตรเคมี จะคล้ายกับกลุ่มพลังงาน ตามหัวข้อก่อนหน้า โดยในส่วนของการอ่านงบนั้นเหมือนกันทุกประการ นั้นคือ ตรวจสอบอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin%) และการดูการด้อยค่าสินค้าลงเหลือผ่านงบกระแสเงินสด

          ภาพแสดงเส้นทางการสำรวจและการผลิต โดยกลุ่มน้ำมันต้นน้ำ ได้แก่กลุ่มขุดน้ำมัน เช่น PTTEP กลุ่มนี้เมื่อสำรวจและขุดเจาะแล้ว ก็จะนำมาแยกก๊าซ สำหรับกลุ่มน้ำมันกลางน้ำ ก็จะเป็นพวกกลุ่มโรงกลั่น เช่น TOP, IRPC, BCP, ESSO, SPRC ส่วนกลุ่มปลายน้ำ ก็จะเป็นการเอาเชื้อเพลิง เอาวัตถุดิบ ไปใช้งานต่อ เช่นการผลิตไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจผลิตน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น


วิธีการดูอัตรากำไรขั้นต้นรายไตรมาส (Gross Margin%)  

1. ไปที่ fundamental เลือก Short Financial
2. กด Setting เลือก Gross Margin%
3. คลิกที่ปี 2561 จะแตกออกมาเป็นรายไตรมาส

เนื่องจากหุ้นกลุ่มนี้เป็นหุ้นวงจร หรือหุ้นวัฏจักร ดังนั้นจากรูปจะเห็นว่า Gross Margin% หรืออัตรากำไรขั้นต้นปี 2561 ของ PTTGC ลดลงมาก เป็นสัญญาณที่ไม่ดี

 

จากรูปด้านบน มีผลงานวิจัยจากเว็บไซต์ investbcm.com มีข้อมูลที่น่าสนใจว่า Sector นี้จะ Peak สุดช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว หรือ Early Cycle จะเห็นว่ากลุ่ม Materials +29% ในช่วงดังกล่าว

อีกปัจจัยการวิเคราะห์งบ ที่มีผลต่อ Sector นี้คือ การด้อยค่าสินค้าลงเหลือผ่านงบกระแสเงินสด

 

 

 

 วิธีการดู คือ

1. Stock Focus
2. เลือกงบการเงิน ใส่ชื่อหุ้นลงไป (ในที่นี้คือ PTTGC)
3. กดปีล่าสุดที่แสดง (ในที่นี้คือ 2018)
4. เลือกงบกระแสเงินสด

เวลาอ่านค่าให้อ่านตรงข้ามกับงบกำไรขาดทุน ตามที่สอนไว้ในเนื้อหาที่แล้ว

 

           รูปด้านบน คือ หุ้นกลุ่มปิโตรเคมี ที่มีการด้อยค่าคงเหลือ
เวลาอ่านค่าให้อ่านตรงข้ามกับงบกำไรขาดทุน ตามที่สอนไว้ในเนื้อหาที่แล้ว

          นอกจากการตรวจสอบอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin%) และการดูการด้อยค่าสินค้าลงเหลือผ่านงบกระแสเงินสดในกลุ่มปิโตรเคมีแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยข่าวที่จะมีผลต่อกำไรนั่นก็คือ ค่าตัวแปรต่างๆ เช่น Ethylene, HDPE, MEG, Paraxylene, Benzene

 

 

 

ซึ่งแน่นอนว่าตัวแปรพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ทำงานสายนี้ ยากที่จะเข้าใจ ดังนั้นเวลาดูปัจจัยกลุ่มนี้ ให้ดูแบบสรุปไปเลย วิธีการดูคือเข้าตามเว็บด้านล่างได้เลย

 

          จากนั้นดูลูกศร ถ้าชี้ขึ้น แสดงว่าเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มไหน ถ้าชี้ลงก็เป็นผลลบต่อหุ้น ถ้าชี้ออกด้านข้างก็คือเป็นกลางไม่ได้มีผลอะไร แค่นี้ก็สามารถคาดการณ์ทิศทางราคาของหุ้นกลุ่มนี้ได้แล้ว

 

 

 

***สำหรับผู้สนใจเรียนคอร์ส Hybrid Trading Systems สอนโดยอ.จิม จิณณะ สินส่ง และอ.ภัทรธร ช่อวิชิต สามารถสมัครได้ที่ คลิก

 

 !!! สมัครทดลองใช้เครื่องมือ efin StockPickUp ฟรี !!!!
สมัครคลิกที่นี่ >> http://bit.ly/2HFS6Jx

 

หลักสูตรการสอนที่ efinSchool   

โดย อ.จิณณะ สินส่ง

          Workshop แกะรอยคลื่น Elliott wave 
          Hybrid Trading System
          Swing Trading
         หลักสูตรทั้งหมด