วิเคราะห์หุ้น หน้า 1
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

     วิเคราะห์หุ้นหน้า 1 เป็นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ หน้าแรกบนโปรแกรม efin StockPickUp ที่นักลงทุนเปิดเจอ ชื่อหน้า Market สังเกตุชื่อหน้าจากบริเวณด้านล่าง หรือหากนักลงทุนต้องการเปิดใหม่มีวิธีการดังนี้
     1.เลือก Template
     2.เลือก Atl+F5-@Market 
หรือใช้วิธีลัด โดยการกดปุ่ม Atlและ F5 พร้อมๆกันบนแป้นพิม


ภาพที่ A วิธีเปิดหน้า Market

องค์ประกอบของหน้า Market 
          1.Market Info
          2.Industry Index
          3.Most Active Main board Value
          4.Price HighLow
          5.Graph
          6.Ticker Expand
โดยแต่ละกล่องจะมีชื่ออยู่มุมบนด้านซ้ายมือ และถ้าต้องการขยายหน้าต่าง ให้ทำการคลิก2ครั้งติดๆกัน บริเวณแถบสีฟ้าที่มีชื่อกล่องนั้นๆอยู่


ภาพที่ B องค์ประกอบของ Market

Market Info

          ฟังก์ชั่น แสดงสภาพการซื้อ/ขาย โดยทั่วไปของตลาดฯ มีความคึกคักหรือซบเซา ราคาของหลักทรัพย์โดยทั่วไปดีขึ้นหรือแย่ลง ตารางแสดงข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย SET SET50 SET100 MAI SETHD SSET SETCLMV SETTHSI โดยในหมวด SET และ MAI สามารถบอกจำนวนหุ้น +Chg -Chg NoChg ว่ามีหุ้นกี่ตัว
          ตัวอักษรและแถบสีเขียว หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น +Chg
          ตัวอักษรและแถบสีแดง หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง -Chg
          ตัวอักษรและแถบสีเหลือง หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนแปลง NoChg


ภาพที่ 01 Market Info

Industry Index
          ดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวกับราคาของแต่ล่ะหลักทรัพย์ ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้าง สามารถดูได้ว่าในแต่ละ Industry ประกอบด้วย Sector ใดบ้าง โดยใช้วิธีคลิกติดๆกันสองครั้งที่ชื่อ Industry ที่ต้องการทราบ จะปรากฎตาราง Sector และหากต้องการดูการเคลื่อนไหวของแต่ละIndustry/Sector ให้ทำการคลิกติดๆกันสองครั้งที่ตัวเลข ในคอลัมน์ Index ที่เราต้องการให้แสดงกราฟ

 
ภาพที่ 02 Industry Index

Most Active Main board Value
         การแสดงอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับแรก เป็นการติดตามว่าหุ้นอะไรที่อยู่ในกระแสที่นักลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนกันในแต่ละวัน ซึ่งมีผลกับนักลงทุนประเภท Day Trade ที่นิยมการลงทุนหุ้นที่อยู่ในกระแสซึ่งมีสภาพคล่องสูงและตั้งใจเข้าออกเร็ว โดยสามารถการคลิกติดๆกันสองครั้งที่ตัวเลขราคา เพื่อให้แสดงกราฟการเคลื่อนไหวของราคา หากต้องการดูMost Active มากกว่า 10 ตัวสามารถเปิดฟังก์ชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Ranking --> SET -->Top 30Active


ภาพที่ 03 Most Active Main board Value

Price HighLow
             การดูดัชนีตลาหุ้นในต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ   และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลต่อการวิเคราะห์ประเภท Top Down หรือวิเคราะห์จากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็ก ซึ่งประกอบได้ด้วย
          DJIA           คือ ดัชนีดาวน์โจนส์ของ อเมริกา
          SP500         คือ ดัชนีบริษัทชั้นนำจาก the Standard and Poors 500 บริษัท ของ อเมริกา
          NIX             คือ นิกเกอิ ของญี่ปุ่น
          HSKI           คือ ดัชนีหั่งเส็งของฮ่องกง
          BDI             คือ ค่าระวางเรือ มีผลต่อรายได้ของกลุ่มเดินเรือ
          NYMEX        คือ ราคาน้ำมันดิบ อ้างอิงตลาดอเมริกา มีผลต่อบริษัทในกลุ่มพลังงานมากหน่อย
          GOLDPRICE คือ ราคาทองคำอ้างอิงตลาดอเมริกา มีผลต่อการลงทุนใน Gold Futures
          BAHT/US     คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
ซึ่งสามารถคลิกติดๆกันสองครั้งที่ตัวเลขราคา(Last) เพื่อให้แสดงกราฟการเคลื่อนไหวของข้อมูลนั้น ข้อควรระวังในการใช้ข้อมูลคือข้อมูลชุดนี้ไม่เรียวไทม์มีการอัปเดตข้อมูลตามเวลาระบุไว้ล่าสุดในช่อง Time


ภาพที่ 04 Price HighLow

Graph  
          กราฟเทคนิคเป็นการบอกจังหวะหรือช่วงเวลาเหมาะสมในการเข้าซื้อหรือขายหุ้นตัวนั้นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานของกิจการซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานนักลงทุนสามารถ ใส่Indicator ง่ายเพื่อดูแนวโน้วเช่น Zigzag โดยพิม .Zigzag ในกล่องสีขาว แล้วปรับการตั้งค่าโดยเลือก Indicator Properties ระบุร้อยการเปลี่ยนของราคาตามความต้องการของท่าน Indicator นี้จะวาดเส้นต่อกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดตามร้อยละที่ระบุไว้ หากต้องการใส่กราฟเพิ่มให้เลือกจากด้านบน


ภาพที่ 05 Graph

 Ticker Expand
          เครื่องมือสำหรับการดูข้อมูลหุ้นที่ตกลงซื้อขายกันได้แล้ว โดยข้อมูล Ticker ปัจจุบันของเราจะเป็นข้อมูลที่มีการจัดกลุ่มมาแล้ว อาจแตกต่างกับโปรแกรมซื้อขายซึ่งสามารถดูแบบแยกย่อยได้ การแสดงผลประกอบด้วย 3 ส่วน
          1.คอลัมน์ B/S แสดงข้อมูลการตกลงซื้อขาย (ฺB)Buy หรือ (S)Sell 
          2.ลูกศรสีเขียวหน้าช่อง Symbol แสดงราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก ข้อมูลการซื้อขายก่อนหน้าครั้งแรก
          3.ลูกศรสีแดงหน้าช่อง Symbol แสดงราคาปรับตัวลดลงจาก ข้อมูลการซื้อขายก่อนหน้าครั้งแรก
การตั้งค่าเพื่อคัดกรองหุ้นใน Ticker คลิกที่ปุ่ม Setting โดยจะมีให้เลือก
          รูปแบบ All         คือการเลือกให้ข้อมูลการจับคู่ซื้อขายทั้งหมดแสดงผล
          รูปแบบ Filter     คือการเลือกปรับตามความพอใจ
          รูปแบบ Symbol  คือการเลือกเฉพาะหุ้นที่ระบุไว้
          รูปแบบ Board   
คือการเลือกเฉพาะหุ้นที่มีอยู่ในหน้า Price (F2) เท่านั้น
          รูปแบบ Portfolio คือการเลือกเฉพาะหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนจำลองในโปรแกรม
หากต้องการดู  Ticker ย้อนหลังเฉพาะรายตัวให้เลือกPriceที่ด้านบน เลือก Analysis -->SET --> Trade Log Analysis


ภาพที่ 06  Ticker Expand

 ในมุมมองของผู้เขียนใช้หน้า Market  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
          1.Market Info บอกภาพรวมตลาดว่าวันนี้ตอนนี้มีหุ้นเขียวหรือแดงอะไรมากกว่ากัน น่าเล่นหรือน่าเลิก
          2.Industry Index อุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจใดมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากที่สุด เข้ากลุ่มไหนดี
          3.Most Active Main board Value หุ้นตัวไหนที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ณเวลาปัจจุบัน
          4.Price HighLow ภาพรวมดัชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุนบันแข็งค่าหรืออ่อนค่า ราคาน้ำมันและทองคำในตลาดโลกเป็นอย่างไร
          5.Graph อารมณ์ของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นที่เราสนใจเป็นอย่างไรบ้าง
          6.Ticker Expand การจับคู่การซื้อขายล่าสุดในช่วงเวลาขณะนั้นหุ้นตัวใด ฮอตฮิตที่สุด
อาจมีแถมเพื่อความละเอียดในหน้า F6 และ F10 แต่จะเป็นอย่างไรติดตามในบทความหน้านะคะ