set index ขาขึ้น รักษากำไรด้วย ATR
บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง

ATR Trailing Stop หรือ Average True Range Trailing Stop คิดค้นโดย William J. Welles Wilder เป็นคนที่คิดค้น RSI, ADX, Parabolic SAR

หลักการคือ หาค่าความผันผวนสูงสุด ใน 3 กรณี

  1. ระยะจาก High ถึง Low ของวัน
  2. ระยะจาก High ของวันถึง Close ของวันก่อนหน้า
  3. ระยะจาก Low ของวันถึง Close ของวันก่อนหน้า

และนำมาเฉลี่ยในรอบกี่วันทำการ โดย Welles Wilder  แนะนำเริ่มต้นที่ 7 วัน เมื่อได้ค่า ATR มาแล้ว ให้นำไปคูณด้วย Multiplier หรือค่าคงที่ค่าหนึ่ง เพื่อหนีออกมาจากกรอบความผันผวนนั้น โดย Welles Wilder  แนะนำที่ 2.8-3.1 โดย ระยะสั้น แนะนำที่ 2 เท่า

เมื่อได้ ATR เฉลี่ยในรอบ 7 มาแล้ว และนักลงทุนเลือก Multiplier ได้แล้วเช่นกัน สามารถหาแนวรับแนวต้านได้โดย Prev X = Prev ATR(7) x 2

แนวต้าน = Prev Price + Prev X
แนวรับ = Prev Price - Prev X

โดย แนวต้านจะคำนวณใหม่ ทุกครั้ง ที่ราคามีการปิดสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้า
และ แนวรับจะคำนวณใหม่ ทุกครั้ง ที่ราคามีการปิดต่ำลงกว่าวันก่อนหน้า

ตัวอย่างที่1

Prev Close = 1690.87
Prev ATR(7) = 11.9135
ดังนั้น Prev X =  11.9135 *2 = 23.827

แนวต้าน = 1690.87 + 23.827 = 1714.70 หรือ 1715
แนวรับ = 1690.87 - 23.827 = 1667.043 หรือ 1667

เราสามารถใช้หลักการนี้ กับหุ้นได้ทุกตัว

ข้อดีของวิธีการนี้คือ

  1. หุ้นแต่ละตัวมีความผันผวนไม่เท่ากัน ดังนั้น ระยะของการ trailing ทั้ง profit/stop loss ก็ไม่ควรจะเท่ากัน
  2. ในกรอบ sideway วิธีการนี้จะช่วยให้ นลท. ไม่ต้องซื้อขาย บ่อยๆ
  3. ในช่วงเป็นเทรนขาขึ้น วิธีการนี้ จะช่วยให้ นลท. trailing take profit ได้ดี
  4. ในช่วงเป็นเทรนขาลง วิธีการนี้ จะช่วยให้ นลท. เข้าซื้อเมื่อ break out หรือสิ้นสุดเทรนขาลงได้

นักลงทุนท่านใด สนใจหลักสูตร หาหุ้นขึ้นแรง เน้นจุดเข้าที่ได้เปรียบ จุดออกที่มีนัยยะ เป้าหมายแม่นเป๊ะ แนะนำหลักสูตร Swing trade รุ่น 10 สอนโดยเซียนเทคนิเคิล อ.จิม จิณณะ สินส่ง ตอนนี้เปิดเรียนทั้งแบบในคลาส และ online ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://efinschool.efinancethai.com/index.php/courses/learn-speculators/181-td02.html


ภาพบรรยากาศ หลักสูตร swing trade

สมัครได้ที่ http://efinschool.efinancethai.com/index.php/courses/learn-speculators/181-td02.html