Bands Moving Average Indicator

บทความโดย อ.ธนสิทธิ์  ปังสมบูรณ์สุข

 

 

Bands Moving Average

เป็นการต่อยอดเส้นค่าเฉลี่ย simple moving average โดยสร้างกรอบแนวโน้มขึ้นมา เพื่อให้เห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการเหวี่ยงตัวของราคา

 

วิธีการใช้งาน

เลือก Add Indicator to active Panel

เลือกหมวด Moving Average Indicator

เลือก Bands Moving Average (.BMAV)

 

 

ซึ่งเส้น BMAV = SMAV เป็นค่าหลักในการคำนวณ จากข้อมูลราคาภายในวันที่กำหนด

 

การตั้งค่า

คลิกขวาที่กราฟเลือก Indicator Properties สามารถเลือกปรับ Period ได้ในหน้านี้

 

 

BMAV ประกอบด้วย 2 โซน ได้แก่

 

" Top "   การคำนวณราคาที่มีโอกาสขึ้นตามสัดส่วน

  +1%

  +3%

  +5%

**ตัวอย่าง Period 14 วัน**

 

 

 

" Bottom " การคำนวณราคาที่มีโอกาสลงตามสัดส่วน

  -1%

  -3%

  -5%

**ตัวอย่าง Period 14 วัน**

 

 

*-นักลงทุนสามารถนำ Bands Moving Average indicator ไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบการซื้อขายหา Target - Stop loss ของตนเองได้