Candlestick Chart & Indicator Average Open Close Price (.AVGOC)
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

         กราฟแท่งเทียนที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก แท้จริงแล้วมีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นในยุค “เซนโกกุ เจได”
ราวคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ริเริ่มคือท่าน Munehisa Homma โดยคิดค้นและพัฒนามาจากตลาดซื้อขายข้าวล่วงหน้า
ความมีเสน่ห์ของแท่งเทียนที่ทำให้หลายคนหลงไหลนั่นก็คือ เขาสามารถอธิบายอารมณ์และบรรยากาศการซื้อขาย
ในตลาดได้ องค์ประกอบของแท่งเทียนมี 2 ส่วนดังนี้


1. ลำตัวของแท่งเทียน (Body)
                    ลักษณะเป็นแท่งหนามีความยาวจาก ราคาเปิด (Open Price) ถึง ราคาปิด (Close Price)
ถ้าราคาปิด (Close Price) > ราคาเปิด (Open Price) ลำตัวแท่งเทียน (Body)เป็นสีเขียว
ถ้าราคาปิด (Close Price) < ราคาเปิด (Open Price) ลำตัวแท่งเทียน (Body)เป็นสีแดง
ถ้าราคาปิด (Close Price) = ราคาเปิด (Open Price) จะไม่มีลำตัวแท่งเทียน (Body)เป็นสีเหลือง

2.ไส้เทียน (Shadow)

                    ลักษณะเป็นเส้นบางมีความยาวจากราคาสูงสุด (High Price) ถึง ราคาต่ำสุด (Low Price)

                    การนำรูปแบบของกราฟแท่งเทียนมาใช้เพื่อวิเคราะห์จุดเข้าลงทุนของแต่สำนักก็แตกต่างการไปตามวิถีของสำนักนั้นๆบางก็ดูการเรียงตัวของแท่งราคาผสมสานกับจินตนาการ ให้มองเห็นเป็นรูปร่างต่างๆ ( Price Patterns ) สำหรับ Indicator ที่พยามหาค่ากลางเพื่อเป็นหลักยึดในการตัดสินใจ ก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบไม่น้อย
เพราะหลายคนมีความเชื่อว่า close price ไม่ใช่ค่ากลาง บางคนก็ใช้( high + low + open + close )/4
หรือจะเป็น ( high + low +close ) / 3 เราก็พยามลองไปเรื่อยๆ เพราะทุกมีนิยามตรงกลางไม่เหมือนกัน 

                    สำหรับ Indicator Average Open Close Price (.AVGOC) ก็เป็นอีกหนึ่ง Indicator ที่พยามหาตัวแทนค่ากลางของราคา โดยให้ความสำคัญกับลำตัวของแท่งเทียน (Body)

การคำนวณ
                    (ราคาเปิด Open Price + ราคาปิด Close Price)  2 = ตรงกลางของลำตัวของแท่งเทียน (Body)

ตัวอย่างที่1
                    BBL ณ 28/07/59 ราคาเปิด 165.50 บาท  ราคาปิด 170.50 บาท ต้องการหาค่ากลาง .AVGOC 
                    (165.50+170.50) / 2 = 168.00 อ่านค่าตรงกลางของลำตัวของแท่งเทียน (Body) ณ วันที่28/07/59 คือ 168.00 บาท

            การนำไปประยุกต์ใช้โดยส่วนใหญ่ .AVGOC มักจะถูกนำไปใช้ร่วมกับ Indicatorเส้นค่าเฉลี่ยปกติเวลาเราดูเส้นค่าเฉลี่ย ถ้าราคาปิดต่ำกว่าเส้นต่ำกว่าก็ขาย ถ้าเราอิงราคาLowบางครั้งLowมันนิดเดียวมันก็เป็นเกณฑ์ขายแล้ว เราจึงใส่ Indicator Average Open Close Price (.AVGOC) เพื่อเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ในการช่วยตัดสินใจ
ตัวอย่างที่ 2

วงกลมสีเขียว
            BDMS ณ เส้นSMAV 5 วันตัดเส้นSMAV 10 วัน และตัดลงเป็นสัญญาณขาย แต่เรายังไม่มั่นใจว่าเป็นขาลงจริงหรือไม่ ต้องรอให้ราคาปรับตัวถึงเส้น Average Open Close Price กึ่งกลางแท่งเทียนจึงจะขาย แบบนี้จะทำให้เราชลอการขายออกไปเพื่อดูความชัดเจน
วงกลมสีเหลือง
            BDMS ณ เส้นSMAV 5 วันตัดเส้นSMAV 10 วัน และตัดขายเป็นสัญญาณซื้อ แต่เรายังไม่มั่นใจว่า
เป็นขาขึ้นจริงหรือไม่ ต้องรอให้ราคาปรับตัวถึงเส้น Average Open Close Price กึ่งกลางแท่งเทียนจึงจะซื้อแบบนี้จะทำให้เราชลอการซื้อออกไปเพื่อดูความชัดเจน
            นักลงทุนที่กำลังมองหา Indicator ที่ลากตัดกึ่งกลางของลำตัวแท่งเทียน (Body) สามารถนำ Indicator Average Open Close Price ไปประยุกต์ใช้งานกันได้เลยค่ะ